İdrar Kaçırma Tedavisi

Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç

İdrar kaçırma problemi, yaşa ya da mesane kaslarına bağlı olarak çoğunlukla da yaş ilerledikçe karşımıza çıkan bir sorundur. Ancak elbette ki, sadece ileri yaş halkımızda olduğu anlamına gelmemektedir. Doğum sonrasında ya da bazı cerrahi işlemler sonrasında da karşımıza çıkabilir. Dünya geneline baktığımızda ise 280 milyon kadının idrar kaçırma tedavisi gördüğünü belirtebiliriz. Fakat üzülmenize hiç gerek yok. İdrar kaçırma da çözüm yolları ve izlediğimiz yöntemler aşağıda belirtilmiştir.

İdrar kaçırma probleminde tedaviyi belirlemek amacı ile izlenen yollarda, hastaya çeşitli sorular yöneltilerek USG eşliğinde idrar kaçırma derecesi tespit edilebilir.

Sorularımızdan bahsedecek olursak ;

 • İdrar kaçırma sorunuyla ne zamandır karşı karşıyasınız?
 • Kaçan idrar miktarı hangi durumlarda artış göstermektedir ? ( Gülme, hapşırma, öksürme vs.)
 • Hastanın yemek yeme, sıvı alımı ve bağırsak alışkanlıkları nelerdir ?
 • Herhangi bir cerrahi operasyona tabi tutuldunuz mu ? Özellikle histerektomi (rahim) ve rektum (makat) bölgelerinden bir cerrahi operasyona tabi tutuldunuz mu ?
 • Omurilik bölgesinde bir yaralanma mevcut mu ?
 • Şeker hastalığı (Diabetes Melllitus), Parkinson, MS (Multiple Scleroz) gibi tehlikeli hastalıklara sahip misiniz ?
 • Son adet tarihiniz ?
 • Kullandığınız ilaçlar nelerdir ? ( antihipertansif ilaçlar, alfa sympatomimetik ajanlar)

 

Bu sorular eşliğinde netlik kazanmak için ise bazı testler karşımıza çıkar ;

İdrar Kaçırma Testleri

İdrar kaçırmanın ne boyuta ulaştığı pad testi ile belirlenmektedir. Pad testi ile hastaya bir ped verilerek belirlenen sürede idrar kaçırma sebebi ile pedde ki ağrılık artışı belirlenmektedir. Bu yöntem ile uygulanacak tedavi yöntemine karar verilir.

Mesana Stres Testi ile idrar torbasının içi serum fizyolojik ile doldurulmaktadır. Böylelikle karın içindeki basınç artışında meydana gelen idrar kaçış miktarı kontrol edilir.

Bu yöntem kullanılacak olan optik sistemler yolu ile üretra, mesane ( idrar yolu ve idrar torbası) gözle görülerek idrar kaçırmanın kat ettiği mesafe belirlenir.

Bu testler ileri kademe testler olarak da adlandırılmaktadır. Check up testleri ile aynı değillerdir.

Q tip testlerinin yapılma amacı üretral mobiliteyi değerlendirmektir.

Uriner idrar akımı yöntemi ile idrar akış hızı, idrar miktarı ve idrarın tamamlanış süresi gibi ölçütler belirlenerek hastalık tanısı yapılır.

Sistometri ile idrar torbasının içi doldurularak mesane ve üretral kapanma basınçları belirlenir.

 • Tam idrar
 • Kan testleri
 • Kan şekeri ve böbrek fonksiyonu testleri
 • İdrar kültürü
 • Voiding Sistografi
 • Transperineal Ultrasonografi
 • Pelvik MRI
 • EMG (Pelvik Kan Basınçları)
 • İntra Vajinal Basınç Ölçümü

İdrar Kaçırmada Tedavi

İdrar kaçırma tedavisinde önemli olan nokta sorunun ne derece ilerlediğinin belirlenmesidir. Neyken ne olduğumuz aslında önemli bir noktadır. Refkleslere bağlı idrar kaçırma sorunu ile karşı karşıya kalan hastalar arasında da değişiklik görülür.   Bu noktada bir doktora başvurulması gerekmektedir. Başvurulan doktor sorun tanısını yaparak gerekli tedavi yöntemini belirlemektedir. Hastanın ihtiyacına göre ikili üçlü kombine tedavi seçeneklerine de başvurulabilmektedir. İdrar kaçırma problemi yaşam kalitesini düşürdüğü için bu sorun ile bir kadın sağlık merkezine başvuran hastalar çabucak sonuç almak için genellikle cerrahi tedavi talep etmektedir. Burada unutulmaması gereken nokta tıbbi tedavi yöntemleri tükenmeden cerrahi tedaviye başvurulmaması gerektiğidir. Aynı zamanda ileri derece idrar kaçırma problemi olmayan hastalarımıza lazer  ile de hasta dostu olan ağrısız ve acısız bir yöntem sunabiliriz. Unutmayın ki cerrahi tıpta en son seçenektir.

İdrar Kaçırma Sorununu Önleyen Yöntemler

 • Kilo Kontrolü
 • Düzenli egzersiz yapma
 • Kabızlık sorunu ile mücadele
 • Alkol tüketiminin önüne geçme
 • Sigara kullanımının bırakılması
 • Kafein kullanılmaması
 • Ağır işlere kalkışmamak
 • Sıvı tüketiminin mümkün mertebe azaltılması
 • İdeal kiloda kalmak ( Aşırı zayıflık ve şişmanlık idrar kaçırma sorunu riskini arttırır)

İLETİŞİM BİLGİSİ

Ufuk Üniversitesi cad. The Paragon Tower İş Merkezi No 2/80 06510 Söğütözü / ANKARA

Telefon (+90) 532 476 11 39 | Email sevtaphamdemirkilic@gmail.com