İNFERTİLİTE TEDAVİSİ

İnfertilite yani kısırlık maalesef ki günümüzde oldukça sık karşılaştığımız bir problem olarak karşımıza
çıkmakta.Anne veya baba adayının infertil bir birey olmasıyla karşımıza çıkar.İnfertilitenin altında
yatan bir çok problem olabilir.Bir tedavi sürecine başlanmadan önce muhakkak bu problemlerin neler
olduğunu yani birey yada bireyler neden infertil? Bu soruların yanıtlarını birlikte bulmamız
gerekmektedir.
Öncellikle infertilite nedir onunla başlayalım.
En az 1 yıl herhangi bir korunma yöntemi uygulanmaksızın düzenli girilen cinsel ilişkiye rağmen
gebelik elde edilmemesi "infertilite" yani kısırlık olarak adlandırılmaktadır. İnfertilite sorunu yaşayan
çiftlere de "infertil (kısır)" denir.
İnfertilite kendi arasındada başlıklara ayrılmaktadır.
-Primer infertilite (birincil kısırlık) ; En az bir yıl süreyle korunmamaya rağmen hiç gebelik oluşmaması
durumudur.
-Sekonder infertilite (ikincil kısılık) ; Önceden gebelik oluşması sonrasında tekrar çocuk isteme
durumunda en az bir yıl korunmamaya rağmen yeni bir gebelik olamaması durumudur.
Bir tedavi sürecine başlamadan önce hastanın bu iki gruptan hangisine ait olduğu kararlaştırılır ve
buna yönelik bir tedavi planlaması yapılır.

İnfertilite tedavisine nasıl başlanır?
İnfertilite ile bize yani hekimlere başvuran bireylerle tedaviye başlamadan önce ilkolarak yapılması
gereken hastanın öyküsünü yani anamnezini çok iyi almak gerekmektedir.Çünkü bunun altında yatan
bir sebep olabilir ve bu sebep hastanın küçükken geçirdiği bir operasyona veya hastalığa bağlı
olabilir.Bunun için ilk önce hastamızı oldukça iyi tanımamız gerekmektedir.
Anamnezde (tıbbi öyküde) adetlerin düzeni, sancılı geçip geçmediği, cinsel ilişki sırasında ağrı, akıntı
gibi jinekolojik problemler sorgulanır. Ayrıca diğer endokrin hastalıklara yönelik öykü alınır.
Geçmişte geçirdiğiniz hastalıklar, ameliyatlar ve kullandığınız ilaçlar ile sigara, alkol gibi
alışkanlıklarınız sorgulanır. Daha sonra kadın ve erkeğin sistemik muayenesi yapılır.
Jinekolojik muayenede, kadın dış genital organların muayenesinin yanı sıra, vajinal ultrason ile uterus
(rahim) ve overler (yumurtalıklar) değerlendirilir; gerekirse smear alınır. Rahim iç dokusu
(endometrium) ve over ölçümleri yapılır.Bu ölçümler oldukça önemlidir çünkü tedavi planlaması
ölçümlerle şekillenicektir.
Tüm bu işlemlerden sonra doktorunuz size bir akış tanımlar. İnfertilite akışı her çiftin kendine özeldir.
Ancak bazı genel işlemler değişen sırayla takip edilir.

Jinekolojik muayeneler sonrası ve erkeğin değerlendirilmesi sonrası hekiminizin uygun gördüğü
dozlarda tedavi akışınız planlanır.