Kist ameliyatı, kistler yumurtalık kistleri diğer bir adı ile over kisti olarak da adlandırılabilir. Yumurtalık kisti, yumurtaların içi ve dışını oluşturabilen ve içlerinde de sıvı dolu olan keselerdir. Over kistleri, neredeyse her yaştaki kadında görülebilirken bazı hastalarda ise yumurtalık kistleri sebep olması ile birlikte acı, ağrı, pelvik bölgede basınç yaşanabilir. Bazı hastalarda ise bu durum görülmez.

Hastalar adet dönemlerinde meydana gelen düzensiz zamanları, adetlerindeki düzensizlik çoğunlukla yumurtalık kistini ifade etmektedir. Ancak adet düzensizlikleri bazen over kistleri ile de ilişkili olmayabilir. Yumurtalık kistlerinin çoğu kötü huylu değildir.

Over kistlerinin oluşmasında birçok faktör rol oynayabilir. Genetik faktörler, hücrenin zarara uğraması ve hücre ölümlerinde, geçirilen enfeksiyonlarda, yaralanmalar ve travmalarda, vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkan iyi huylu ya da kötü huylu tümörlerde, hastanın geçirmiş olduğu cerrahi müdahaleler de konjenital hastalıklarda yumurtalık kistlerine neden olabilirken;

Menopoz olan ve menopoz da olmayan hastalardaki yumurtalık kistleri ise oluşumunda farklılık göstermektedir. Menopoza girmemiş hastalar ise sebepler nelerdir?

 • Ovulasyon: Folluküller büyüdüğünde ancak yumurtayı serbest bırakmak için yırtılmadığında meydana gelebilir. Bu kistlerin geçmesi için herhangi bir tedaviye ihtiyaç yoktur. Tedavi olmadan da geçebilirler.
 • Dermoid kistler: Yumurtalık germ hücrelerinden oluşmaktadır ve içlerinde diş, yağ, saç dokuları izlenebilir. Genellikle iyi huylu kistlerdir. Nadiren de olsa kötü huylu olma ihtimali vardır. Ancak iyi huylu olması beklenmektedir.
 • PCOS: Polikistik over sendromu, PCOS hastalarda küçük küçük kistler bulunabilir. Ancak bu kistlerin ameliyat ile çıkarılması veya ilaçla tedavisine neden olmaz. Hastaların düzensiz adet dönemlerini bir sorun olarak görüp sorunu çözmek için düzenli adet görmeleri sağlanır.
 • Endometriozis: Endometriozis hastalarda, halk arasında çikolata kisti olarak da adlandırılabilir.
 • Hamilelik: Plasenta oluşana kadar gebeliği desteklemek amacı ile oluşabilir. Ancak kendiliğinden erir.
 • Kanser: Kadınlarda yumurtalık kistlerinin nadir nedenleri arasındadır. Genellikle iyi huylu olması beklenmektedir.
 • Pelvik enfeksiyonlar

Yumurtalık Kisti Nedir?

Yumurtalık kistine over kisti denir. Yumurtalık (over) kisti, yumurtalığın içinde veya dışında oluşabilen içlerinde sıvı oluşumu gerçekleşmiş olan keselere denir. Yumurtalık (over) kisti her yaştaki kadında görülebilen bir rahatsızlıktır. Yumurtalık kisti olan kişilerde oluşan rahatsızlık kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir.

Hastaların bazısı yumurtalık kisti nedeniyle ağrı, acı, pelvik (karın) bölgesinde kramp ve basınç yaşayabiliyorken bazıları da hiçbir rahatsızlık belirtisi hissetmeden yaşamlarını sürdürürler. Hastaların adet dönemindeki düzensizliklerini genellikle yumurtalık kistine bağlayabilmektedirler.

Fakat adet düzensizlikleri bazı durumlarda yumurtalık kisti olması sebebiyle olabilmektedir. Çoğu kanserli olmayan yumurtalık kistleri bu sebepten kaynaklı ameliyat ihtiyacına gerek duymaz. Bu kistlerin boyutları cm’den küçük olmakla beraber 10 cm’yi de aşabilmektedir.

Yumurtalık Kisti Neden Oluşur?

Yumurtalık kistlerinin oluşmasında birçok sebep vardır. Bunlar genetik faktörler, hücrelerin ölümü ve zarara uğraması, geçirilen enfeksiyonlar, vücudun herhangi bir bölgesinde meydana gelmiş olan iyi veya kötü huylu tümörler, geçirilen cerrahi işlemler vs. yumurtalık (over) kistine sebebiyet veren nedenlerdir. Menopozda olan kadınlarda ve menopozda olmayan kadınlardaki yumurtalık oluşumunda başka sebepler gösterebilmektedir. Menopoza girmemiş kadınlarda yumurtalık kistinin görülme nedenleri şunlardır:

 • Yumurtalık kistlerinin bazıları folikül büyüdüğünde yumurtayı serbest bırakmak şartıyla yırtılmadığında oluşabilmektedir. Bu kistler tedavi olmadan düzelebilmektedir.
 • Polikistik over sendromu (PCOS): Bu sendromu bulunduran hastalarda fazla fakat küçük boyutlarda kistler bulunabilmektedir. Bu kistlerin ameliyatla çıkarılması ve ilaçla tedavi edilmesine gerek duyulmaz. Ancak hastaların adet düzensizlikleri ve diğer sorunları için bir tedavi planı yapılabilir.
 • Endometriozis: Endometriozise halk arasında da çikolata kisti adı verilir. Bu da yumurtalık kistinin bir diğer türü olan endometriomdur.
 • Hamilelik: Kadınlar da hamilelik döneminde plasenta oluşana kadar hamileliği desteklemek amacıyla oluşan hamileliğin erken dönemlerinde kistler oluşabilmektedir. Bazen oluşan bu kistler hamileliğin son zamanlarına kadar yumurtalıkta bulunmaya devam ederler.
 • Kanser: kanser kadınlarda yumurtalık kistlerinin nadir sebeplerindendir.
 • Şiddetli pelvik enfeksiyonları: Şiddetli pelvik enfeksiyonlarına bağlı olarak yumurtalıkları tutabilmektedir. Buda yumurtalığın yakınında içi irinle dolmuş kistleri meydana getirmektedir.

Adet dönemi sonlanmış, kesilmiş olan kadınlarda ise yumurtalık kistinin oluşma sebepleri yumurtalıklarda sıvının toplanması ve kanserli, kansersiz büyümelerden kaynaklanmaktadır. Kadınlarda menopoz sonrasında yumurtalık üstünde ya da çevresinde yeni oluşan büyümelerin kanser sebebiyle oluşması menopoz dönemi öncesi kadınlara oranla daha fazladır.

Yumurtalık Kisti Çeşitleri Nelerdir?

Fonksiyonel Kist

Bu kistler çoğunlukla ameliyat gerektirmeyen cinstendir. Adölesan dönemlerinde (13-18 yaş arası) fonksiyonel kistlere çok sık rastlanır. Zamanla kaybolabilme eğiliminde olan bu kistlerin görülme nedeni adölesan dönemlerinde hormonların dengesinin tam olarak kurulamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Oldukça basit bir kist olarak görünüyor gözükse bile düzenli takipleri yapılmalı, kontroller ihmal edilmemelidir. Bu kist türü doğurganlık dönemlerinde de çok sık karşılaşılan bir durum halindedir.

Korpus Luteum Kistleri

Adet dönemlerinde karşılaşılan bu kistler çoğu zaman kendiliğinden kaybolabilmektedir.

Dermoid Kistler

Bu kist türleri ise en çok hamilelik dönemlerinde görülmektedir. Dermoid kistleri yapısından kaynaklı olarak ağırlık oluşturabilir ve yumurtalığın dönmesine sebep olabilir.

Çikolata Kisti

Çikolata kisti ise genel olarak üreme dönemleri içerisinde görülebilmekle beraber birçok kadında mevcut olabilir.

Yumurtalık Kisti Belirtileri Nelerdir?

Yumurtalık kistleri, genel olarak çok büyüyene kadar belirti vermemektedirler. Çoğu zaman jinekolojik muayene sırasında ya da kısırlığın tanı aşamasında fark edilebilmektedirler. Ancak yumurtalık kistleri büyük boyutlara ulaştığı zaman, adet kanamasının miktarının artması veya azalması, adetin düzensiz olması veya kesilmesine neden olabilirler. Aynı zamanda yumurtalıklardaki kistler, kadın üreme sistemini de epey olumsuz yönde etkilemektedirler. Bu nedenle gebe kalma ile ilgili sorunlara yol açabilmektedir. Büyük boyutlara ulaşmış olan kistlerin en belirgin görülen belirtileri;

 • Adet döngüsünün düzensiz olması, kesilmesi,
 • Adet döneminde görülen ağrılarının normale göre daha şiddetli olması,
 • İdrar ve bağırsak rahatsızlıkları,
 • Çok hızlı kilo alma,
 • Bulantı, kusma,
 • Vajinal akıntı ve lekelenme tarzında kanamalar,
 • Şiddetli kasık ağrıları,
 • Cinsel ilişki sırasında ağrı,
 • Karında şişlik, hazımsızlık ve kramp,
 • Tüylenme sorunu,
 • Gebelik ile ilgili sorunlar, kısırlık (infertilite).

Kistlerin Çeşitleri Nelerdir?

 • Fonksiyonel kistler nelerdir? Üreme çağındaki kadınlarda görülebilen kistlerdir. Çoğunlukla ameliyat dahi gerektirmez. İlaca dahi gerek kalmadan kendiliğinden geçebilir. Vücutta geçici kistler oluşabilirler. Fonksiyonel kistler bazen de doğurganlık dönemlerinde de meydana gelebilir.
 • Germ hücreli tümörler nelerdir? Bazı durumlarda hastanın tedavisi için ameliyat yeterliyken bazı durumlar da ise hastanın cerrahi işleminin arkasından da kemoterapi tedavisi görmesi gerekmektedir.
 • Korpus luteum kistleri nelerdir? Adet siklusuna bağlı olarak üreme döneminde görülen kist çeşitlerinden birisidir. Yumurtlama döneminde, yumurtlamadan sonra ortaya çıkar. Sonrasında ise tamamına yakın bir kısmı kaybolur. Bazen kanamalara da neden olabilir. 

Dermoid Kistler Nelerdir?

Bu kistin içerisinde deri, kıl, yağ, kemik, diş gibi ektodermal dokular bulunmaktadır kistin içinde. Dermoid kistler ise bazen de ciddi ağrılara neden olabilirken bazen de acil ameliyatlara neden olabilirler. Vücudumuzu nasıl etkiler? Dermoid kistler vücudun tüm dokularından parçalar içeren kistik yapılanmalardır. Bunların içerisinde yağ bulunabilir, sinir ve kas dokusu var olabilir. Bu nedenle Dermoid kistlerde en çok korktuğumuz komplikasyon torsiyon adı verilen bir durumdur.

Torsiyon durumu yumurtalığın hemen komşuluğundaki tüp ile beraber kendi etrafında dönerek bunun sonucunda da kanlanmayı bozar. İlk fark edildiğinde acil olarak laparoskopi ile müdahale edilmeyen torsiyonlu hastada yumurtalık ve tüpte ciddi anlamda hasar oluşur. Yumurtalığın ve tüpünde alınması gerekebilir. Tüp bebek tedavilerinde özellikle dikkat edilmesi gereken bir öyküdür. Hasta geçmişidir. Herhangi bir torsiyon geçirmeyen demoid kistler de ise boyutu önemlidir.

Düzenli aralıklarla tüp bebek uzmanı tarafından kontrol edilen hastada eğer kist büyümeden sabit kalıyor ise boyutu 4 cm ‘nin altında ise cerrahi gerektirmeyebilir. Ancak hasta tüp bebek tedavisi görecekse ve gebeliğine engel bir dermoid kist söz konusu ise laparoskopik olarak kistin çıkarılması gerekmektedir. Yumurtalığında dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekmektedir.

Yumurtalığa yapılacak olan her cerrahi işlem gerek yumurtalık rezervi gerek ise karın içerisinde oluşan yapışıklıkların var olması nedeni ile uzman ellerde yapılmasında fayda olacağını söylüyor Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç.

Endometriozis (Çikolata Kistleri)

halk arasında çikolata kisti olarak adlandırılır. Çikolata kistlerinde genellikle ilk tercih ameliyat olmaz. Hasta takip edilir. Ancak özellikle eğer üreme döneminde ise ve bebek istiyor ise hasta öncelikle anne olma planına yoğunlaşarak daha sonrasında gerek görülür ise ameliyat planlanır. Adetleri ağrılı ve sancılı geçebilir. İlişkide ağrı olması beklenebilir.

Endometriozis, çikolata kisti tipik olarak koyu kahverengi gibi bir sıvı içerir ve görüntüsünden içinde bulunan sıvının renginden dolayı da çikolata kisti adını almaktadır. Adını rahmin iç kısmını döşemekte olan tabaka anlamına gelir ve her ay adet döngüsüyle dökülen endometriumdan endometrioma meydana gelir. Bu nedenle normalde rahim içerisinde bulunması gereken doku, edometriozis hastalarında rahmin dışarısında da bulunur. Rahmin dışında bulunan endometiroma infertiliteye de sebep olmaktadır.

Aynı zamanda ağrı da yapar. Pelvik ağrı, ağrılı ağrı ve ağrılı ilişkinin altında yatan sebepte endometriozis olabilir. Bir pelvik ultrason sırasında veya bebek istemesine rağmen bebek sahibi olamayan çiftin tüp bebek tedavi sürecindeki değerlendirilmesi için başvurduğu muayenesinde tanısı ultrason ile konulabilir. Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç’a Belirtileri Nelerdir Diye Sorduk;

 • Adet esnasında görülen şiddetli ağrılar,
 • Cinsel ilişki esnasında izlenen şiddetli ağrılar cinsel ilişkiyi reddedecek kadar şiddetli olmaktadır.
 • Kadına bağlı infertilite problemlerinde karşımıza çıkar,
 • Düzensiz adet döngüleri,
 • Adet döngülerinde fazla kanamalar,
 • Çikolata kisti tedavisinde kesin bir teşhis koymak için patoloji göndermek en doğru yöntem olacaktır. Ameliyattan sonrası da elbette önemlidir. Endometrioma düşündüren klinik ve ultrasonografi bulguları kalın duvarlı kistik lezyonlar olabilir. Ameliyatlar hem bebek sahibi olmak isteyen çiftlerde hem de çektiği ağrıdan dolayı hayat kalitesini arttırmak isteyen hastalarda tercih olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • Tekrarlama oranı takibi olmayan hastalarda önündeki beş yıl içerisinde yaklaşık yüzde otuz oranındadır. Çikolata kistinin çıkarılmasından sonra en az iki yıl süre ile oral kontraseptif kullanan kadınlarda nüks etme durumunun daha az olduğu söylenmektedir. Önlem almak için altı ayda bir kadın doğum doktoru veya tüp bebek uzmanları tarafından izlenmesi, hastanın kontrollerini ihmal etmemesi yeterli olacaktır.

Over Kisti Belirtileri Nelerdir?

Yumurtalık kistleri bazı hastalarda belirtiler oluşturabilir. Ancak genellikle pek çok hastada da belirti vermeyebilir. Yumurtalık kisti sebep olan hastalarda kist tarafında alt karın bölgesinde ağrı meydana gelebilir. Baskı ve basınç olma hissi artabilir. Alt karında kramplar meydana gelebilir. İlişkide ağrı olabilir. Over torsyonlarında ise bulantı, kusma, bununla birlikte ağrı hissedilebilir.

Hastalar da bazen de yumurtalık kisti belirtisi olarak vajinal kanamalar meydana gelebilirken adet düzensizlikleri de ortaya çıkabilir. Bu nedenle en yaygın yumurta kisti ise, karında dolgunluk, basınç hissetmemesi, adet düzensizliği, hastanın kasıklarında yaşadığı ağrı, cinsel ilişki esnasında meydana gelen ağrı ve acı, bulantı ve kusmalardan da bahsedebiliriz.

Yumurtalık Kisti Tedavisi Nedir?

Yumurtalık kistlerinde nasıl bir tedavi uygulanacağı; test sonuçlarınız, yaşınız, yaşanan semptomlar, genetik faktörlerinize göre hekimin karar vermesi gerekmektedir. İlaçla tedavi ya da ameliyat ile tedavi konusunda ise yine hekim kararı önemlidir. Over kistleri her durumda tedavi gerektirmez.

Vücutta bulunan kistlerin iyi veya kötü huylu olup olmadığı öncelikle kontrol edilecektir. Kistin yapısına bakılmalıdır. Boyutuna bakılmalıdır. Türüne bakılmalıdır. Kist kötü huylu ise kist ameliyatı ile alınması gerekmektedir. İyi huylu bir kist ise, kist ameliyatı gerektirmeme durumu da söz konusudur.

Yumurtalık Kisti Ameliyat Fiyatları Nelerdir?

Kist ameliyatı ve yumurtalık kisti ameliyat fiyatları yapılacak olan tedaviye, kiste göre değişiklik gösterebilmektedir. Muayene sonrasında merkezden fiyat bilgisi almak uygun.

Gebelikte Yumurtalık Kisti Neden Olur?

Her kadının yaşamı boyunca yumurtalık kistleri ile karşılaşması beklenen bir durumdur. Gebelikte de bu durum böyledir. Over kistleri gebelik sürecinde alınmayacaktır. Gebelikte yumurtalık kistleri kendiliğinden geçmektedir. Yumurtalık kistleri var olan hastanın sıkı takibi önemli.

Yumurtalık Kisti Adet Gecikmesine Neden Olur Mu?

Bazı yumurtalık kistleri hormonları etkiler ve bu durumlarda adet gecikmesinin meydana gelmesine neden olur. Over kistleri 3 – 5 gün arasında adet gecikmesine neden olabilirken bazen 1-2 haftayı da bulur. Kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilen bir başlıktır.

İçinde bulunduğunuz durumun kist ameliyatı gerektirdiğini veya mevcut durumu hakkında bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Laparoskopi Nedir?

Laparoskopi jinekolojik her türde operasyonun uygulanabileceği bir ameliyat şeklidir. Laparoskopik ameliyatlar halk içinde kapalı ameliyat olarak bilinmektedir. Bu operasyon da göbek deliğinin içerisinden 10 mm çaplı bir kamera ve karnın alt bölgesinde bulunan bölgelerden 5 mm çaplı cerrahi aletlerin girmesiyle yapılır. Yapılan bu operasyon klasik açık ameliyatına nazaran daha çok avantajlıdır. Bunun sebebi de hastanın karın bölgesine uzun ve geniş bir kesi yapılmamasıdır.

Laparoskopik jinekolojik ameliyatları örneklendirirsek; laparoskopik kistektomi, laraparoskopik histerektomi ve laparoskopik myomektomidir.

Açık Yumurtalık Kisti Ameliyatı

Açık ameliyata aynı zamanda laparotomi denmektedir. Açık ameliyat esnasında ameliyatı gerçekleştiren hekim yapısal bozuklukları da temizleme imkânı bulabilmektedir. Açık yumurtalık kisti ameliyatı genellikle kistlerin büyük olması nedeniyle yapılan bir ameliyattır. Kanser şüphesi konulmuş olan kişilerde de açık ameliyat tercih edilmektedir. Bunun nedeni de daha büyük kesiler açılabiliyor olmasıdır. Yumurtalık kisti ameliyatında kesiler genelde alt karın bölgesinde gerçekleştirilir.

Kapalı Yumurtalık Kisti Ameliyatı

Kapalı yumurtalık kisti ameliyatı genelde karnın üzerinde ufak bir kesi açılmasıyla gerçekleştirilen işlemdir. Kesilerden laporoskopi aleti yerleştirilir ve ekrana yansıtılarak görüntüleme işlemi gerçekleştirilir. Bu yöntem aynı zamanda tanı koymak amaçlıda kullanılabilmektedir. Kapalı yumurtalık kisti ameliyatını kanser şüphesi olmayan hastalar için tercih edilmektedir. Kapalı ameliyat sırasında yumurtalıklara herhangi bir zarar verilmesi de söz konusu olmaz. İyileşme süreci açık ameliyat yani laporoskopik ameliyatlara kıyasla daha kısa sürede gerçekleşmektedir.

Kapalı Yumurtalık Kisti Ameliyatı Nasıl Uygulanır?

Açık olarak uygulanan yumurtalık over kisti operasyonlarında en çok kullanılan karın kesisi tıpkı sezaryen operasyonunda olduğu gibi ortalama 8-10 cm uzunluğunda enine uygulanan bir kesidir. Çok nadir olarak da kistin çok büyük olmasına bağlı olarak ya da farklı sebeplerden ötürü karın ortasından dikine uygulanan kesi ile de operasyon gerçekleştirilebilir. Laparoskopik yani kapalı ameliyat yöntemiyle uygulanan yumurtalık kisti operasyonlarında göbek ve kasık alanlarından açılan 1 cmlik delikler aracılığı ile operasyon tamamlanabilmektedir. Açık ameliyatta genel anestezi ya da spinal anestezi altında yapılan operasyon olup, kapalı yöntemde ise genel anestezi uygulanmaktadır.

Kapalı Yumurtalık Kisti Operasyonu Ne Kadar Sürer?

Açık ameliyat ve kapalı ameliyat işlemi yöntemlerinde ameliyat süre zarfları hemen hemen olmakla beraber yumurtalık kisti ameliyatı yaklaşık olarak 60 dakika da tamamlanabilmektedir. Fakat bu kistin ve hastada olan özelliklere göre daha uzun sürebilir ya da daha kısa süre içerisinde tamamlanabilir. Ameliyat süresini etkileyen faktörler nelerdir?

 • Kistin büyüklüğü,
 • Kistin türü,
 • Karın içerisinde bulunan yapışıklıklar.

Laparoskopik – Kapalı Yumurtalık Kisti Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmalı?

 • Operasyondan 2 gün sonra duş alınabilir ancak ayaktan duş şeklinde yapılmaklar beraber 10 gün boyunca küvete, denize, havuza girilmemelidir.
 • 3 hafta kadar cinsel beraberlikte olunmamalıdır.
 • Ameliyat işlemi bittikten ve taburcu olunduktan sonra dikiş aldırmaya gitmeye gerek yoktur, dikişler 10 günde kendiliğinden düşebilmektedir.
 • Ameliyattan sonra 1 hafta lekelenme görülmesi normaldir.
 • Doktorun verdiği antibiyotik, ağrı kesici vs ilaçları aksatmadan kullanılması önerilir.
 • Ameliyattan 1 hafta sonra kontrole gidilmelidir.

Hangi Kistler Laparoskopik Ameliyat Edilir?

Hastanın yaşı, genel sağlık durumu, kistin büyüklüğü ve hastanın şikayetleri göz önünde bulundurularak karar verilir. Genellikle; 7 cm üzerinde, büyüyen, gerilemeyen, hastada ciddi rahatsızlık ve kramp, ağrı yaratan kistler ameliyatla alınır.

Laparoskopik kistektomi, her yaşta hastaya uygulanabilir. Ancak büyük olan ve kanser hücresi taşıyan kistlerde açık ameliyat tercih edilmelidir.

Laparoskopi Yöntemi ile Kist Ameliyatı Nasıl Yapılmaktadır?

Basit yumurtalık kistleri kolaylıkla etrafında mevcut ve sağlam olan yumurtaların dokularından ayrılarak alınabilmektedir. Hastada mevcut olan yumurtalık over kisti iyi huylu ise genellikle laporoskopik yöntemle alınabilmektedir.

Fakat kötü huylu bir yumurtalık over kisti mevcutsa büyük olasılıkla açık ameliyat işlemi uygulanması daha doğru olmaktadır.  Hastada endometriyozis hastalığı var ise bu durum sonucunda ortaya çıkan genital organlarda ve diğer organların arasında yapışıklık durumuna sebebiyet verebilir. Bu da kistin çıkarılmasını zor hale getiren bir durumdur. Genellikle yumurtalık dokularının derinliklerinde ve genel olarak birden çok sayıda olan kistlerin çıkarılması da oldukça güçtür ama diğer sağlam yumurta dokularının kurtarılma işlemi için laparoskopik cerrahide yapılabilmektedir.

Ek olarak hastada dermoid kisti de var ise bu kistlerin de çıkarılması oldukça güçtür. Bu kist türü genellikle bazı durumlarda yumurtalık dokusunun yayılım göstermesinden kaynaklı olarak hiçbir sağlam dokuya ulaşamaz. Fakat çok nadir durumlarda da dermoid kistiyle beraber yumurtalık dokularınında alınması gereken durumlar olabilmektedir.

Laparoskopik Kist Çıkarma Ameliyatında Risk Var mıdır?

Kist çıkarma ameliyatları genel anestezi altında yapılmasına bağlı olarak bazı riskleri de ortaya çıkarabilmektedir. Genellikle karından uygulanılan pek çok jinekolojik ameliyatlarda bütün genital organlarda yapışıklık durumunun oluşma riskleri de göz ardı edilmemektedir. Özellikle bu meydana gelen yapışıklıklar tüplerin ve yumurtalıkların etrafında oldukları zaman buradaki organların işlevlerini olumsuz şekilde etkilemesinden kaynaklı olarak hastanın gebe kalmasını engelleyebilmektedir. Mevcut olan kist öncelikle yapılan muayene sonrasında hangi yöntem kullanılarak yapılacağına karar verilir.

Laparoskopik cerrahi çoğunlukla kist çıkarma ameliyatının dışında tıpta pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Genellikle laparoskopik ameliyatları bütün hastalara uygulanabilmektedir, ancak bazı durumlarda sakıncalı durumlar ortaya çıkmaktadır. Örneğin hastada ileri derecede şişmanlık, daha önceden geçirilmiş olan bir pelvik ameliyatı, kalp hastalıkları, gebelik durumu olanlarda laparoskopi ameliyatı tercih edilmemektedir.

Daha önceden hastanın geçirmiş olduğu karın ameliyatı sonrasında meydana gelen yapışıklık durumundan dolayı bağırsakların zedelenme riski durumu artmaktadır. Bu sebepten kaynaklı olarak laparoskopik kist ameliyatında oldukça dikkat edilmesi gereken bir operasyondur.

Profesyonel & Güvenilir

Hizmetlerimiz

Genital Estetik

Genital estetik, günümüzde oldukça büyük bir yer kaplamaktadır. En az bir burun estetiği bir meme protez kadar kabul görmüştür, genital estetik ne kad...

Daha fazla..

Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, jinekolojide robotik cerrahinin bizlere ve hastalarımıza merhaba dedi. Bunun ile birlikte pek çok kadın artık ağrı, acı duymadan, yat...

Daha fazla..

İdrar Kaçırma

Mesanenin böbreklerimizden gelen idrarın biriktiği kese olarak adlandırıyoruz. Halk arasında genellikle idrar kesesi ya da idrar torbası olarak da isi...

Daha fazla..

Uterus Alma Ameliyatı

Uterus alma ameliyatı, Histerektomi, uterusun (rahmin) tümden çıkarılması ameliyatıdır. Rahim alma ameliyatı, en sık yapılan jinekolojik ameliyatlarda...

Daha fazla..

Tüp Bebek Tedavisinde Erkek İnfertilitesi

Tüp bebek tedavisinde erkek infertilitesi ve Erkek İnfertilitesinin DeğerlendirilmesiTüp bebek tedavisinde erkek infertilitesi, İnfertil çiftlerin yak...

Daha fazla..

Endoskopik Myomektomi

Endoskopik Myomektomi, abdominal bölgenin (karın içerisinin) genel anestezi altında uygulanarak göbek deliğinden minik bir kesi ile ince bir teleskopu...

Daha fazla..

Endometriozis Tedavisi

Endometriozis Tedavisi, çikolata kisti tipik olarak koyu kahverengi gibi bir sıvı içerir ve görüntüsünden içinde bulunan sıvının renginden dolayı da ç...

Daha fazla..

Gebelik ve Yüksek Riskli Gebelik Takibi

Gebelik ve yüksek riskli gebelik takibi, hayatımızın en önemli, en hassas, en riskli dönemlerinden ancak belki de en güzel heyecanları yaşadığımız, en...

Daha fazla..

Aşılama Tedavisi

Bebek sahibi olmak isteyip herhangi bir korunmalı dönemleri olmadığı halde ve ultrason bulguları,sperm kalitesi uygunsa hastaya aşılama yapılmaktadır....

Daha fazla..

Tüp Bebek Tedavisi ve İnfertilite

Tüp Bebek Tedavisi (IVF) Nedir? Çiftlerin, 1 yıl boyunca düzenli ve korumasız olarak cinsel ilişkiye girmelerine rağmen gebelik sonucu sağlayamam...

Daha fazla..

Anlaşmalı Olduğumuz Kurumlar