Kadınlar pelvik taban anatomisi oldukça kompleksi bir yapıdır. Pelvik taban fonksiyonları pelvik organların destek sağlamak üretra vajina ve rektuma daraltan etki göstermek ve pelvik kemikler arası uyum ve çeşitli pozisyonlarda cinsel etki göstermektedir. Pelvik taban 3 temel yapıda incelenmektedir. Kemik yapı kas yapı ve bağ dokusu. Pelvik kemiğin görünümü leğene benzer mesane rektum ve iç üreme organlarını içinde taşır esas görevi yürüme koşma gibi vücut hareketlerini sağlamaktadır kemik pelvis 4 kemikten oluşur bu kemikler iki ilium koksiks ve sakrumdur. Pelvik taban kasları yüzeysel ve derin kas tabakaları olmak üzere ikiye ayrılır.

Pelvik taban kas yapısında en önemli rolü derin kas (levator anı) kas grubu üstlenmektedir. En önemli görevi idrar yapma gaita yapma ve cinsel fonksiyonlarda rol oynar 3 kasın birleşmesiyle oluşur cinsel fonksiyon üzerinde oldukça etkilidir. Pelviste ilium ismini verdiğimiz pelvik kemiklere bağlanacak olan pelvik tabanı hamak şeklinde bağlanır. Pelvik taban kaslarının pudental siniri uyarır. Levator ani kası da bu sinir ile uyarılır. Bu sınır doğum ve pelvik cerrahi esnasında zedelenebilir.

Ön Duvar Sarkması (Sistosel)

İdrar torbası yıllık karşılanma olasılığı 9-3/100 kadın yılıdır. Kadınlar da en sık görülen on duvar cerrahilerin %80 on duvar onarımıdır aynı zaman da on duvar hasarı, en yüksek zarar görme riski taşır ve onarımı %41lere kadardır.

Endo Pelvik Fasya

Pelvik ağızı vajinayı pelvik ismini verdiğimiz kemik fasya bağlar. Bu fasya pubis p.rekto vajinaya kordirol ve ütero sekral ligamentlerin bir bölümüdür.

Arkus Fasya

Uzunluğu yaklaşık 7.50-9 cm arasında olan pelvik diyagframın üst yaprağı olarak tanımlanır. Arkus fasyanın her iki yana yapışarak mesanenin (idrar torbası) yerinde kalmasını sağlar. Eğer bu bozulursa oluşan purovajinal de defekt idrar torbasının sarkmasını sağlayabilir. Altında kalınarak yapılan cerrahi perinial cerrahidir. Tercih edilen cerrahi tipi budur.

Pelvik Destek Yapılar

Pelvik organların vajinal desteğinin kaybolması sıklıkla genitouriner prolapsusla karşımıza çıkar. Vajene bağ dokusu destekleri üç seviye de gerçekleşir. Seviye bir uterosakral kardinal ligaman kompleksi bağlar. Bu yapı rahim ve üst vajeni normal pozisyonunda tutar. Seviye iki on vajen duvarının orta kısmını asar. Böylece ön veya vajenal olukları oluşur. Bu seviye de akan yan desteklerde vardır. Bu yan desteklerin zayıflaması durumunda paravajınal defekt ve ön vajen duvarının prolapsusu ortaya çıkar. Seviye üç normal anatomi pozisyonda olmasını sağlar. Bu seviye kaybı durumunda üretral hipermobilite ve stres idrar kaçırma, arkada kaybı durumunda, ise distal rektosel veya perinal düşüş ortaya çıkar.

İdrar Kaçırma (Uriner Inkontinans)

İdrar kaçırma kontrol edilmeye ve istemsiz idrar tutama halidir. Tıbbi adı üriner inkontınasıdır. Her yaşta olabilsede ileri yaşlarda daha sık görülür. Sürekli olarak tekrarlarsa hastalık kabul edilir. İdrar kaçırma kişinin yaşam konforunu bozarak sosyal ve psikolojik sorunlara yol açar.

İdrar Kaçırma Tipleri;

Stres İdrar Kaçırma

Kadınlarda ki idrar kaçırmanın en sık görülen tipi oluşturur. Öksürme ve egzersiz gibi çeşitli hareketler sırasında idrar kaçırılır.

Sıkışma Tipi İdrar Kaçırma (ÜRGE)

Güçlü ve acılı bir tuvalete gitme ihtiyacı hissedildiği anda tuvalete yetişmeden idrar kaçırma olayıdır.

Miks İdrar Kaçırma

Stres ve sıkışma tipi idrar kaçırma bir arada olmasıdır.

Taşma İdrar Kaçırma

Mesanede kapasitesinin üzerinde idrar depolandığında idrar yapma zorunluluğu hissetmede küçük, miktarlarda idrar kaçırma olmaktadır.

İdrar Kaçırmanın Nedenleri

 • Hormon eksikliği,
 • Pelvik taban kaslarını zayıflığı,
 • Nörolojik hastalıklara bağlı idrar kaçırma,
 • İdrar yolu enfeksiyonu.

Yaygın Risk Faktörleri

 • Geçirilmiş pelvik ameliyatlar,
 • Doğum,
 • Menopoz.

Olgunlarla Gözlenen Semptomlar

 • Ani işeme hissi,
 • Ani işeme hisli kaçırma,
 • Stres uriner kaçırma,
 • Yeterince mesaneyi boşaltmama hissi,
 • Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyon,
 • Pelvik ağrı,
 • Cinsel ilişki de ağrı,
 • Vajinalde dışarı sarkan şişlik.

İdrar Kaçırma Tanı

Tanıda tıbbi hikayeyi ve fizik muayene önemlidir. Ayrıca idrar torbasının görüntüsünü ve işlevini gösteren (ürodinami testleri) çeşitli testler ve görüntü yöntemleriyle tanı koyulmaktadır.

İdrar Kaçırma Tedavileri

 • Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri,
 • Mesane eğitimi,
 • Pelvik taban kas egzersizleri,
 • Cerrahi tedaviler (askı yöntemleri).

Askı Yöntemleri

Transobturator Askı Yönetimi

Hasta bacakları her iki yana açılacak şekilde yatırılır. Bisturi kullanarak mesaneyi 0.5cm uzaklıktan başlayarak tam kalınlıkta 1.5 cm boyunda kesi yapılır. Makas kullanarak iki yanda kesi oluşur. Oluşan bu yolda cerrah işaret veya serçe parmağının ucunu dokunmak için sokabilir. Sağ ve sol hayali çizilerek küçük bir bistüri ile delinir. Önce bir tarafa kanca bu deliğe dik olacak şekilde derine doğru güç uygulanır. Kanca ucu işaret parmak ucunda hissedilir hissedilmez kanca yaklaşık 90 derece içe doğru döndürülüp, subüretral insizyonda çıkarılır. Aynı işlem karşı tarafta tekrarlandığında pubislerin arkasından ilerletilmiş ve üretra altında yerleştirilmiştir. Uygun gerim sağlandıktan sonra insizyonlar kapatılarak işleme son verilir. Kontrole sıklıkla gerek yoktur, ancak şüphe varsa yapılmalıdır. Gerimin kontrolünü sağlamak için ayarlı askı kullanılabilir.

Paraüretral Askı Yerleştirme (TUT)

Hasta bacaklarını iki yana açacak şekilde yatırılır. Uygun sedasyon takiben mesaneye 16 fr foley numaralı sondası yerleştirilir. İdrar torbası boşaltılır. Bistüri ile üretrada 0.5cm uzaktan başlayan tam kalınlıkta 1.5 cm boyunda kesi yapılır. Kanca ucu hastanın omzuna işaret etmektedir. Kanca çıkışı kolaylaştırmak için kancanın yükseldiği kısım bistüri ile 0.5cm uzunluğunda insize edilir. Kanca taşıyıcı kısmına yerleştiren meş karın duvarda çıkmış olur. Aynı işlem diğer tarafta da tekrarlanır. Hastaya sistoskopi yapılır. Mesanenin içinde olup olmadığı kontrol edilir. Askı geçiş alanı idrar torbasının yakın olması nedeniyle meşi buradan geçip geçmediği sistoskopiyle kontrol edilir.

Paraüretral Askı Yerleştirme

Hasta bacakları iki yana açılacak pozisyonda yatırılır. Uygun sedasyon(anestezi) takiben, mesaneye sonda yerleştirilir. İdrar torbası boşaltılır. 0.5cm uzaktan başlayarak tam kalınlıkta 1.5cmlik kesi yapılır. Yukardan aşağı askı yerleştirilmesi için özel dizayn edilmiş kanca kesiye yerleştirilir. Aynı işlem diğer tarafta da tekrarlanır. Hastaya sistoskopi yapılır. Meş kolları mesanede olup olmadığına bakılır.

Retropubik Askı

Askı mutlaka fasyal planının altına yerleştirilir. Bunun içinde tam kat kesi yapılmalıdır. Kesi yapıldıktan sonra her iki taraf makas ile açılır. Kanca çok yönlendirilirse aksesuar damarların yaralanması olasıdır.

Tek İnsizyonlu Mini Askılar

16 Nol’u silikon katater’e uygulanır ve üretranın uzunluğu ölçülür vajende üretranın hemen altında doğru tam kalınlıkta bir orta hat kesi yapılır. Oluşturulan boşluk uygulayıcının sığabileceği kadar olmalıdır. Uygulanan alet diseksiyon yapılan boşluğun içine doğru yerleştirilir. Çapanın yeterince yapıştığının test etmek için bandın serbest uçları çekilir. Aynı işlem karşı tarafta da uygulanır. Bandın serbest uçları kesilir, sisteskopiye gerek yoktur. Ortalama operasyon süresi 5 dakikadır. Hastalar en geç 24 saat içinde taburcu edilir.

PRE – Pubik Askı (DTS ASKI)

Strese bağlı idrar kaçırma nedeniyle mid-üretral askı uygulaması sonrası idrar kaçıranlar bu olgularda gevşekliğe bağlı olarak üretrada yapışmama vardır. Hasta ani hareketlerle idrar kaçırmada şikayetçidir. Genellikle stres inkontinans yoktur. Ölçülen idrar kaçağının tampon uygulanarak %50-70 azaltılabilmesi bu durum için bir testtir. Operasyon diğer, askılara benzememesine rağmen farklı olarak pubik kemiğinin ön yüzeyi ile kas tabanları arasında yer alır.

Profesyonel & Güvenilir

Hizmetlerimiz

Genital Estetik

Genital estetik, günümüzde oldukça büyük bir yer kaplamaktadır. En az bir burun estetiği bir meme protez kadar kabul görmüştür, genital estetik ne kad...

Daha fazla..

Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, jinekolojide robotik cerrahinin bizlere ve hastalarımıza merhaba dedi. Bunun ile birlikte pek çok kadın artık ağrı, acı duymadan, yat...

Daha fazla..

İdrar Kaçırma

Mesanenin böbreklerimizden gelen idrarın biriktiği kese olarak adlandırıyoruz. Halk arasında genellikle idrar kesesi ya da idrar torbası olarak da isi...

Daha fazla..

Uterus Alma Ameliyatı

Uterus alma ameliyatı, Histerektomi, uterusun (rahmin) tümden çıkarılması ameliyatıdır. Rahim alma ameliyatı, en sık yapılan jinekolojik ameliyatlarda...

Daha fazla..

Tüp Bebek Tedavisinde Erkek İnfertilitesi

Tüp bebek tedavisinde erkek infertilitesi ve Erkek İnfertilitesinin DeğerlendirilmesiTüp bebek tedavisinde erkek infertilitesi, İnfertil çiftlerin yak...

Daha fazla..

Endoskopik Myomektomi

Endoskopik Myomektomi, abdominal bölgenin (karın içerisinin) genel anestezi altında uygulanarak göbek deliğinden minik bir kesi ile ince bir teleskopu...

Daha fazla..

Endometriozis Tedavisi

Endometriozis Tedavisi, çikolata kisti tipik olarak koyu kahverengi gibi bir sıvı içerir ve görüntüsünden içinde bulunan sıvının renginden dolayı da ç...

Daha fazla..

Gebelik ve Yüksek Riskli Gebelik Takibi

Gebelik ve yüksek riskli gebelik takibi, hayatımızın en önemli, en hassas, en riskli dönemlerinden ancak belki de en güzel heyecanları yaşadığımız, en...

Daha fazla..

Aşılama Tedavisi

Bebek sahibi olmak isteyip herhangi bir korunmalı dönemleri olmadığı halde ve ultrason bulguları,sperm kalitesi uygunsa hastaya aşılama yapılmaktadır....

Daha fazla..

Tüp Bebek Tedavisi ve İnfertilite

Tüp Bebek Tedavisi (IVF) Nedir? Çiftlerin, 1 yıl boyunca düzenli ve korumasız olarak cinsel ilişkiye girmelerine rağmen gebelik sonucu sağlayamam...

Daha fazla..

Anlaşmalı Olduğumuz Kurumlar