Perinatoloji, yüksek riskin bulunduğu ya da problemli gebeliklerin teşhisi gerçekleştirilerek henüz anne karnında bulunan bebekte olan ya da olabilecek problemlerin teşhisi ve tedavisini yapan bilim dalı olarak adlandırılır. Perinatologlar, fetal ekokardiyografi, ayrıntılı ultrason, Koryon Villus Biyopsisi (koryon villus örneklemesi), amniyosentez, kordosentez, fetal redüksiyon, anne karnında kan değişim işlemi ve kordon kapanması operasyonu gibi sorunları teşhis ve tedavi edici işlemler ile uğraşırlar.

Gebelik döneminde ya da gebelik döneminden önce anne de var olan sistemik hastalıklar sonucunda örneğin kalp anomalileri, hipertansif seyreden vakalar, diyabet, sinir sistemi hastalıkları, fizik tedavi gerektiren durumlar, tiroid bozukluğu, karaciğer ve bağırsak ile ilgili rahatsızlıklar, enfeksiyonel hastalıklar, geçirmiş enfeksiyonel hastalığı bulunanlar, daha önce düşük ağırlıklı doğumlar yapmış, erken doğum yaşamış, düşük ve küretaj yapılmıış gebeliklere sahip kadınlar da perinatologları tercih etmelidir.Gebelik sürecinde de gebeliğe bağlı yüksek tansiyon (preeklempsi), gebelik şekeri, ikili test, üçlü test ve dörtlü testin problemli sonuç vermesi ve bunun sonucunda da bebek için amniyosentez yapılması, alfafetaproteinin yüksek olması, gebeliğin çoğul olması (ikiz ya da üçüz gibi), bebekte gelişme geriliği, bebekte fiziksel bozukluklar (anomaliler), plasenta previa denilen bebeğin eşinin yerleşim yerinin bozuk olması gibi durumlar ile de perinatologlar ilgilenmektedir.

Ayrıntılı Ultrasonografi (Anomali Taraması) : Gebeliğin 19. Haftasından itibaren 22. Haftasına kadar yapılan bebekteki kalp ve damar hastalıkları beyin anomalileri eklem anomalileri büyüme ve gelişme geriliği vs saptanmasında yardımcı bir USG çeşididir.
– Doppler Ultrasonografi : Doppler USG anneden bebeğe geçen kan akımını ölçer. Bebeğin yaşamı bu USG ile net bir şekilde ölçülür. Dalgalar önemlidir.
– Amniyosentez : İkili ve dörtlü tarama sonuçlarında pozitiflik ve risk görülmüş gebelere annenin karnından bebeğin amniyon sıvısından sıvı alınarak laboratuvarlarca down sendromu açısından incelenmesi durumudur. 16.haftadan itibaren yapılabilir.
– CVS : Koryonik villus biyopsisi, gebelik sırasında genetik test yapabilmek için küçük miktarlarda koryonik villus alma işlemidir. Bazı özgün genetik hastalıklar için bebeğin gen ya da kromozomlarını test etmek için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.
– Kordosentez : Bebeğin kordonundan alınan kan ile down sendromu saptanması açısından önemlidir.
– Fetusa anne karnında cerrahi müdahaleler ve tıbbi tedaviler
Yüksek Riskli Gebeliklerin Takibi : Yüksek risk grubu altındaki tüm gebelerin takibini perinatolog üstlenmektedir.
PERİNATOLOJİNİN İLGİ ALANINA GİREN KONULAR NELERDİR
– Tekrarlayan düşükler
– Erken doğum
– Şeker hastalığı
– Hipertansiyon
– Gebelik zehirlenmesi
– Bebek kayıpları
– Annenin tüm sistemik hastalıkları
– Anormal bebek doğurma öyküsü
– Aile öyküsündeki genetik sorunlar
– Kromozom ya da gen hastalıkları riski
– Gelişme geriliği
– Organ anomalileri
– Rh uyuşmazlığı
– Çoğul gebelikler
– Plasenta anomalileri
– Amniyon sıvısı anomalileri
– Kalp ve damar gelişimi geriliği
– Down sendromu riski
– Kemik gelişim problemleri
– Akciğer gelişimi geriliği
– Fetal enfeksiyonlar
– Anne de görülmüş ciddi enfeksiyonlar
– Fetal tümörler
– Böbrek gelişimi problemi
– İdrar yolları sorunu

Profesyonel & Güvenilir

Hizmetlerimiz

Genital Estetik

Genital estetik, günümüzde oldukça büyük bir yer kaplamaktadır. En az bir burun estetiği bir meme protez kadar kabul görmüştür, genital estetik ne kad...

Daha fazla..

Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, jinekolojide robotik cerrahinin bizlere ve hastalarımıza merhaba dedi. Bunun ile birlikte pek çok kadın artık ağrı, acı duymadan, yat...

Daha fazla..

İdrar Kaçırma

Mesanenin böbreklerimizden gelen idrarın biriktiği kese olarak adlandırıyoruz. Halk arasında genellikle idrar kesesi ya da idrar torbası olarak da isi...

Daha fazla..

Uterus Alma Ameliyatı

Uterus alma ameliyatı, Histerektomi, uterusun (rahmin) tümden çıkarılması ameliyatıdır. Rahim alma ameliyatı, en sık yapılan jinekolojik ameliyatlarda...

Daha fazla..

Tüp Bebek Tedavisinde Erkek İnfertilitesi

Tüp bebek tedavisinde erkek infertilitesi ve Erkek İnfertilitesinin DeğerlendirilmesiTüp bebek tedavisinde erkek infertilitesi, İnfertil çiftlerin yak...

Daha fazla..

Endoskopik Myomektomi

Endoskopik Myomektomi, abdominal bölgenin (karın içerisinin) genel anestezi altında uygulanarak göbek deliğinden minik bir kesi ile ince bir teleskopu...

Daha fazla..

Endometriozis Tedavisi

Endometriozis Tedavisi, çikolata kisti tipik olarak koyu kahverengi gibi bir sıvı içerir ve görüntüsünden içinde bulunan sıvının renginden dolayı da ç...

Daha fazla..

Gebelik ve Yüksek Riskli Gebelik Takibi

Gebelik ve yüksek riskli gebelik takibi, hayatımızın en önemli, en hassas, en riskli dönemlerinden ancak belki de en güzel heyecanları yaşadığımız, en...

Daha fazla..

Aşılama Tedavisi

Bebek sahibi olmak isteyip herhangi bir korunmalı dönemleri olmadığı halde ve ultrason bulguları,sperm kalitesi uygunsa hastaya aşılama yapılmaktadır....

Daha fazla..

Tüp Bebek Tedavisi ve İnfertilite

Tüp Bebek Tedavisi (IVF) Nedir? Çiftlerin, 1 yıl boyunca düzenli ve korumasız olarak cinsel ilişkiye girmelerine rağmen gebelik sonucu sağlayamam...

Daha fazla..

Anlaşmalı Olduğumuz Kurumlar