PERİNATOLOG KİMDİR? PERİNATOLOJİ NEDİR?

PERİNATOLOG KİMDİR? PERİNATOLOJİ NEDİR?

Perinatoloji, yüksek riskin bulunduğu ya da problemli gebeliklerin teşhisi gerçekleştirilerek henüz anne karnında bulunan bebekte olan ya da olabilecek problemlerin teşhisi ve tedavisini yapan bilim dalı olarak adlandırılır. Perinatologlar, fetal ekokardiyografi, ayrıntılı ultrason, Koryon Villus Biyopsisi (koryon villus örneklemesi), amniyosentez, kordosentez, fetal redüksiyon, anne karnında kan değişim işlemi ve kordon kapanması operasyonu gibi sorunları teşhis ve tedavi edici işlemler ile uğraşırlar.
Gebelik döneminde ya da gebelik döneminden önce anne de var olan sistemik hastalıklar sonucunda örneğin kalp anomalileri, hipertansif seyreden vakalar, diyabet, sinir sistemi hastalıkları, fizik tedavi gerektiren durumlar, tiroid bozukluğu, karaciğer ve bağırsak ile ilgili rahatsızlıklar, enfeksiyonel hastalıklar, geçirmiş enfeksiyonel hastalığı bulunanlar, daha önce düşük ağırlıklı doğumlar yapmış, erken doğum yaşamış, düşük ve küretaj yapılmıış gebeliklere sahip kadınlar da perinatologları tercih etmelidir.Gebelik sürecinde de gebeliğe bağlı yüksek tansiyon (preeklempsi), gebelik şekeri, ikili test, üçlü test ve dörtlü testin problemli sonuç vermesi ve bunun sonucunda da bebek için amniyosentez yapılması, alfafetaproteinin yüksek olması, gebeliğin çoğul olması (ikiz ya da üçüz gibi), bebekte gelişme geriliği, bebekte fiziksel bozukluklar (anomaliler), plasenta previa denilen bebeğin eşinin yerleşim yerinin bozuk olması gibi durumlar ile de perinatologlar ilgilenmektedir.
Ayrıntılı Ultrasonografi (Anomali Taraması) : Gebeliğin 19. Haftasından itibaren 22. Haftasına kadar yapılan bebekteki kalp ve damar hastalıkları beyin anomalileri eklem anomalileri büyüme ve gelişme geriliği vs saptanmasında yardımcı bir USG çeşididir.
– Doppler Ultrasonografi : Doppler USG anneden bebeğe geçen kan akımını ölçer. Bebeğin yaşamı bu USG ile net bir şekilde ölçülür. Dalgalar önemlidir.
– Amniyosentez : İkili ve dörtlü tarama sonuçlarında pozitiflik ve risk görülmüş gebelere annenin karnından bebeğin amniyon sıvısından sıvı alınarak laboratuvarlarca down sendromu açısından incelenmesi durumudur. 16.haftadan itibaren yapılabilir.
– CVS : Koryonik villus biyopsisi, gebelik sırasında genetik test yapabilmek için küçük miktarlarda koryonik villus alma işlemidir. Bazı özgün genetik hastalıklar için bebeğin gen ya da kromozomlarını test etmek için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.
– Kordosentez : Bebeğin kordonundan alınan kan ile down sendromu saptanması açısından önemlidir.
– Fetusa anne karnında cerrahi müdahaleler ve tıbbi tedaviler
– Yüksek Riskli Gebeliklerin Takibi : Yüksek risk grubu altındaki tüm gebelerin takibini perinatolog üstlenmektedir.
PERİNATOLOJİNİN İLGİ ALANINA GİREN KONULAR NELERDİR
– Tekrarlayan düşükler
– Erken doğum
– Şeker hastalığı
– Hipertansiyon
– Gebelik zehirlenmesi
– Bebek kayıpları
– Annenin tüm sistemik hastalıkları
– Anormal bebek doğurma öyküsü
– Aile öyküsündeki genetik sorunlar
– Kromozom ya da gen hastalıkları riski
– Gelişme geriliği
– Organ anomalileri
– Rh uyuşmazlığı
– Çoğul gebelikler
– Plasenta anomalileri
– Amniyon sıvısı anomalileri
– Kalp ve damar gelişimi geriliği
– Down sendromu riski
– Kemik gelişim problemleri
– Akciğer gelişimi geriliği
– Fetal enfeksiyonlar
– Anne de görülmüş ciddi enfeksiyonlar
– Fetal tümörler
– Böbrek gelişimi problemi
– İdrar yolları sorunu

Yasal Uyarı : Bu sitede yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.
Herhangi bir ticari amaç barındırmaz ve doktor tavsiyesi yerine geçmez.
Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç

About Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç

Ankara Tüp Bebek Tedavisi, Riskli Gebelik Takibi, Jinekoloji Genital Estetik Ameliyatları ve Ankara Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç
Bu yazı ategorisinde bulunmaktadır. Geri bildirim linki PERİNATOLOG KİMDİR? PERİNATOLOJİ NEDİR? linkini kullanın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir