Loading...
tr Turkish
Blog Yazılarına Gözatın
Lazer İle Vaginal Gençleştirme

08.06.2020 12:01

GEBELİK DÖNEMİNDEKİ BESLENMENİN ANNE VE BEBEK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?

10.05.2020 04:45

VAJİNA DARALTMA SONRASI NE ZAMAN NORMAL YAŞANTIMA DÖNEBİLİRİM?

26.08.2022 10:00

Rahim Sarkmasına Bağlı İdrar Kaçırma

08.10.2020 12:30

Kadınlarda Her Miyom Alınır Mı?

06.02.2017 15:14

GEBELİKTE BESLENME NASIL OLMALIDIR?

11.04.2017 23:49

Biz Sizi Arayalım

Lütfen telefon numaranızı yazınız ve işlemi tamamlayınız

Site Dilini Değiştirin
tr Turkish
İdrar Kaçırmaya neden olan Faktörler (Etyoloji): Anotomik nedenli idrar kaçırmada  yani üriner inkontinansta nedenler çok çeşitlidir. Gebelik ve doğum, en sık karşılaşılan majör risk faktörleridir. Olası diğer etyolojik faktörler, pudental nöropati, pelvik döşeme travması veya iskemidir. Gebelik ve postpartum doğum sonrası dönemde görülen üriner inkontinansı, hastaların ileri yaşlarında da  idrar inkontinansı  ile karşılaşılabilmesi için önemli risk faktörleridir.
Gebelikte yaygın olan üriner inkontinans için ırk, hastada kronik hastalık varlığı  ve bebek ağırlığı  değiştirilemeyen risk faktörleridir. Bunun yanı sıra, değiştirilebilen risk faktörleri de vardır.
Kadınların önemli bir kısmı gebelik sırasında başlayan üriner inkontinansı tanımlar. Gebelikte hastaların idrar kaçırma  prevalansı % 35-67 kadardır. Doğum sonrası  üriner inkontinans prevalansı ise % 5-45 ( ortalama % 31) olarak bildirilmektedir İdrar kaçıran kadınların  % 65’i, bu şikayetin, gebelik veya lohusalık döneminde başladığını bildirmektedir.
Önlemler ve Tedavi
a)- Gebelik öncesi:
1- Sigara içme: Öksürükle, intraabdominal ve mesane basıncını arttırarak üriner inkontinansa neden olabilir. Kadınlar gebelik öncesi sigarayı bırakmalıdır.
2- Yaş: Kadınlar her yıl üretra düz kasının %1 ‘ini kaybederler. Bu nedenle anne yaşının ilerlemesi gebelik ve postpartum üriner inkontinansını arttırır. Üriner inkontinasın önlenmesi için, ilk gebeliğin genç yaşta olması önerilir
3- Aşırı kilo: Aşırı kilonun  karın içi ve idrar torbası içi basınç artışına neden olarak , pelvik döşemede zayıflık, idrar yolu hareketliğinde yani  mobilitede artış ile idrar kaçırmaya (üriner inkontinansa ) neden olduğuna inanılır. Gebelik öncesi aşırı kilo ile, gebelikte görülen idrar inkontinansı arasında ilişki  vardır . Bu nedenle kadınlara gebelik öncesi sürede fazla kilolarını atmaları ve normal kilolarına inmeleri önerilir .
b)- Gebelik süresince:
1-Kabızlık : Rektumdaki dışkı kitlesinin idrar torbası  duvarında  detrusor ismini verdiğimiz kaslarda  düzensiz çalışmaya yani instabiliteye  yol açtığı ve mesane boşalmasında zorluğa neden olduğuna inanılır. Defekasyon sırasında uzamış  ıkınma pudental siniri etkileyebilir. Bu nedenle gebe kadınların gebelikte ve doğum sonrası  kabızlıktan  korunmaları önerilir
2- Sigara içme: Kadınların % 20-50 kadarı gebeliğin başlangıcında sigara içmektedir. Gebelikte sigara içme ve üriner inkotinansı arasındaki uyumsuz ilişkiden dolayı  sigarada ayrılma önerilmektedir
.
3- Kafein: Gebe olmayan kadınlarda kafein alımı kısıtlanmasının aşırı aktif mesanede olumlu etki yaptığını gösteren kanıtlar vardır .
4- Bacakları çaprazlamak: Gebe olmayan kadınlarda ayakta dururken, öksürme sırasında bacakları çaprazlamanın idrar kaçışını azaltıcı etkisi saptanmış olmasına karşın, gebelerde böyle bir kanıt yoktur.
5- Mesane eğitimi: Gebe olmayan popülasyonda mesane eğitiminin üriner inkontinansına olumlu etkisi gösterilmiştir.
6- Fiziksel aktivite: Sınırlı veriler ışığında, yoğun olmayan fiziksel egzersizin (haftada bir-iki kez aerobik, germe egzersizleri, yürüyüş) gebe kadınlarda üriner inkontinansı azalttığı söylenebilir
7- Pelvik döşeme kas egzersizleri: Pelvik döşeme kaslarını çalıştıran kegel  egzersizlerinin gebelerde ve postpartum doğum sonrası dönemde idrar kaçırmada  olumlu etkisi birçok çalışmada gösterilmiştir . Bu nedenle  gebelerde ve lohusalarda idrar kaçırmayı önlemek için pelvik kas egzersizleri önerilir
8- Kilo alımının sınırlanması: Gebelikte fazla kilo alımı üriner inkontinansı arttırmaz. Bu nedenle gebelikte üriner inkontinansı önlemek için kilo alımında kısıtlama önerilemez (grade D)
9- Perineal masaj: Perineal masaj, doğumdan önce perine elastikiyetini arttırarak, perine yırtıklarını azaltır. Fakat üriner inkontinansı önlemek için perineal masaj önerilemez
10- Doğumun ikinci fazının uzaması: Uzamış ikinci fazın idrar kaçırma üzerini etkisiyle ilgili çok çelişkili veriler vardır, Bu nedenle uzun doğum eylemleri esnasında normal doğum için ısrar  önerilemez
11-Epidural analjezi: Epidural analjezi uzamış doğum, artmış üriner retansiyon, müdahaleli doğum ve C/S oranlarını arttırmaktadır. Fakat  iyi derecede  kanıt düzeyiyle, doğum sonrası idrar kaçırmayı  önlemek için epidural analjeziyi sınırlamak önerilemez
12-Epizyotomi: Epizyotomi oranları Avrupa’da %30, USA’da %33 kadardır. Doğum sonrası postpartum üriner inkontinansı önlemek için epizyotomiyi sınırlama önerilemez
13- Sfinkter yırtılması: Çoğunlukla negatif ve uyumsuz veriler ışığında perine yırtıklarının postpartum üriner inkontinansı arttırdığı söylenemez.
14- Doğum pozisyonu: Doğum pozisyonu ve üriner inkontinansı arasındaki verilerin yetersizliği nedeniyle herhangi bir öneride bulunulamaz
15- Müdahaleli doğum: Çoğu uyumsuz ve negatif verilere göre  postpartum üriner inkontinansı önlemek için müdahaleli doğum kısıtlaması olmalıdır
16- Perineye sıcak uygulama: Sadece bir level 1 kanıt düzeyli çalışmaya göre, postpartum üriner inkontinansı önlemek için perineye sıcak uygulama önerilmelidir . Fakat daha fazla çalışma ile bu veriler desteklenmelidir.
17- C/S: İyi kanıt düzeyindeki verilere göre, idrar  önlemek için C/S önerilemez  çünkü başka riskleri beraber getirmektedir.
18-Vaginal kon ve elektriksel stimülasyon: Bu etkiyi gösterecek yeterli kanıt yoktur, bu nedenle savunulması önerilemez
19-Kilo verilmesi: İyi  kanıt düzeyiyle, kadınlara doğum sonrası 6. ayda gebelik öncesi kilolarına inmesi önerilir
ÖZET: Gebelik ve postpartum dönemde üriner inkontinansı önlemek için öneriler;
A- Yaşam tarzı değişiklikleri:
1- Gebelikten önce veya gebelikte sigara içimi bırakılmalı
2- Gebelik öncesi normal kiloda olunmalı  doğum sonrası dönemde de gebelik öncesi kiloya inmelidirler
3- Gebelikte düşük yoğunluklu fiziksel aktivite önerilir
4- Gebelik ve postpartum dönemde kabızlık önlenmelidir
B- Kegel Egzersizleri Pelvik döşeme kas egzersizleri gebelik ve postpartum dönemde önerilmelidir
C- Doğum: Doğum sırasında perineye sıcak uygulama yapılmalıdır.

Profesyonel & Güvenilir

Hizmetlerimiz

Genital Estetik

Genital estetik, günümüzde oldukça büyük bir yer kaplamaktadır. En az bir burun estetiği bir memeprotez kadar kabul görmüştür, genital estetik ne kada...

Daha fazla..

Robotik Cerrahi

Jinekolojide robotik cerrahinin bizlere ve hastalarımıza merhaba demesiyle birlikte pek çok kadın artık ağrı, acı duymadan, yatış süresi uzamadan, yan...

Daha fazla..

İdrar Kaçırma

UTERUS SARKMASI NEDİR? UTERUS SARKMASINA BAĞLI İDRAR KAÇIRMAUterus sarkması durumu genellikle üreme çağını tamamlamış olan ileri yaşlı denilebilecek k...

Daha fazla..

Uterus Alma Ameliyatı

Histerektomi, uterusun(rahmin) tümden çıkarılması ameliyatıdır. Histerektomi uygulanan durumlara kısaca değinecek olursak; Uterus myomları Endometrial...

Daha fazla..

Tüp Bebek Tedavisinde Erkek İnfertilitesi

Erkek İnfertilitesinin Değerlendirilmesiİnfertil çiftlerin yaklaşık %30-40’ında erkek infertilitesi izlenmektedir. Erkeklerde infertiliteinsidansı %7’...

Daha fazla..

Endoskopik Myomektomi

Laparoskopi, abdominal bölgenin ( karın içerisinin ) genel anestezi altındauygulanarak göbek deliğinden minik bir kesi ile ince bir teleskopun içerisi...

Daha fazla..

Endometriozis Tedavisi

Endometriozis, çikolata kisti tipik olarak koyu kahverengi gibi bir sıvı içerir ve görüntüsünden içindebulunan sıvının renginden dolayı da çikolata ki...

Daha fazla..

Gebelik Ve Yüksek Riskli Gebelik Takibi

Hayatımızın en önemli, en hassas, en riskli dönemlerinden ancak belki de en güzelheyecanları yaşadığımız, en güzel mutlulukları paylaştığımız gebelik ...

Daha fazla..

Aşılama Tedavisi

Bebek sahibi olmak isteyip herhangi bir korunmalı dönemleri olmadığı halde ve ultrason bulguları,sperm kalitesi uygunsa hastaya aşılama yapılabilmekte...

Daha fazla..

İnfertilite ve Tüp Bebek Tedavisi

Ankara Tüp Bebek Tedavisi Tüp bebek uzun yıllardır uygulanan bir tedavi yöntemi. Bu yöntem ile dünyaya gelen ilk bebek Louise Brown 1978 yılında 2.068...

Daha fazla..

Randevu

Hızlı Randevu Talebi oluşturun

Belirttiğiniz iletişim ve diğer bilgileriniz doğrultusunda 24 saat içerisinde size ulaşacağız. Randevu için tarih ve saat işlemlerinin geçerliliği telefon görüşmesi ve onayı sonrası gerçekleşmektedir.

Randevu Bilgi & Destek Hattı

905324761139

Sonuç / Belge Gönderin

Buraya Tıklayın

Anlaşmalı Olduğumuz Kurumlar