İdrar Kaçırma

Mesanenin böbreklerimizden gelen idrarın biriktiği kese olarak adlandırıyoruz. Halk arasında genellikle idrar kesesi ya da idrar torbası olarak da isimlendirilmektedir. Mesanenin yani halk deyimi ile idrar torbasının kaslarının kasılması ve gevşemesi ile bölgedeki sinirler beyin tarafından kontrolü sağlanmaktadır. Normal mesane idrar dolunca esner, buna bağlı basınçta artış olmaz.

Mesanenin alt ucundaki kaslar ise kesenin ağzının kapalı durumda kalmasını sağlamaktadır. Mesaneden daha sonra gelen kanala ise üretra olarak adlandırıyoruz. Üretranın kontrolü ise hormonlar tarafından sağlanmaktadır.

İdrar kaçırma da, kontrol edilemeyen idrar tutamama haline denilmektedir. Tıbbi olarak da üriner inkontinans olarak isimlendiriyoruz. Her yaşta olması olası. Ancak ilerleyen yaşlarda daha da sık görüyoruz. Sürekli olarak tekrarlarsa hastalık olarak kabul ediyoruz.

İdrar kaçırmak, kişinin yaşam konforunu bozacaktır. Sosyal olarak dışarı çıkmak istememsi olası. Psikolojik olarak da yorgunluk hissetmesi olası. İdrar kaçırma her iki cinste de görülebilirken kadınlarda daha da sık görüldüğü izlenmektedir.

Uterus Sarkması Nedir? Uterus Sarkmasına Bağlı İdrar Kaçırma

Genellikle uterus sarkması durumu üreme çağını tamamlamış. İleri yaşlı diyeceğimiz kadınlar da görüyoruz. Az da olsa üreme çağını tamamlamamış olan kadınlarda da meydana gelmekte. İdrar kaçırma, dışkılama sırasında zorlanma özellikle vajinal bölge de ele gelen kitle ile de kendini gösteren pelvik taban ya da rahmin sarkması, cinsel fonksiyon bozukluklarına da neden olabiliyor.

Cerrahi müdahale ile tedavisi mümkün olan jinekolojik bir durumdur. Tıpta rahim yani uterus doğum yapmamış bir kadında 5-6 cm. Doğum yapan kadınlar da ise 6-7 cm büyüklüğünde olan bir organdır.

Leğen kemiğinin iç kısmında idrar torbasının arkasında barsakların ise ön tarafında bulunan ve vagene açılan uterus vücutta sınırlı harekete sahip olan organlardan birisidir.

Bir üreme organıdır. Normal doğum, çoğul gebelik, östrojen hormonunun yetersiz olması ve yaşlılık gibi nedenlerden dolayı pelvik kaslar ve bağ dokuları gevşer. Bu gevşemeye bağlı olarak yer çekiminin de etkisi ile rahim; aşağı, yani vajenin içine doğru sarkma meydana gelir.

Bu gevşemeye bağlı olarak da yer çekiminin de var olan etkisi ile rahim aşağı yani vagenin içerisine doğru ne yazık ki sarkar. Bu sarkma vagenin dışından görecek kadar ileri boyutta olması olası.

Rahim sarkması, her vaka da tedavi gerektirmese de kişinin günlük aktivitelerini engellemesi ve kısıtlaması olası. Bu durumlar da ise cerrahi tedavisi mümkündür.

İdrar Kaçırma Tipleri Nelerdir?

Stres idrar kaçırma: Kadınlardaki idrar kaçırmanın en sık görülen tipini oluşturur. Öksürme ve egzersiz gibi çeşitli hareketler sırasında idrar kaçırma yaşamak mümkün.

Sıkışma tipi idrar kaçırma (ürge): Güçlü ve acılı bir tuvalete gitme ihtiyacı hissedildiği anda tuvalete yetişemeden idrar kaçırma olayıdır.

Miks idrar kaçırma: Stres ve sıkışma tipi idrar kaçırmanın bir arada olmasıdır.

Taşma idrar kaçırma: Mesanede kapasitesinin üzerinde idrar depolandığında idrar yapma zorunluluğu hissetmede küçük miktarlarda idrar kaçırma olmaktadır.

İdrar Kaçırmanın En Sık Rastlanan Nedenleri Nelerdir?

 • Hormon eksikliği,
 • Pelvik taban kaslarını zayıflığı,
 • Nörolojik hastalıklara bağlı idrar kaçırma,
 • İdrar yolu enfeksiyonu.

Yaygın Risk Faktörleri Nelerdir?

 • Geçirilmiş pelvik ameliyatlar,
 • Doğum,
 • Menopoz.

Olgularda Gözlenen Semptomlar

 • Ani işeme hissi,
 • Ani işeme hisli kaçırma,
 • Stres uriner kaçırma,
 • Yeterince mesaneyi boşaltmama hissi,
 • Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyon,
 • Pelvik ağrı.
 • Cinsel ilişkide ağrı,
 • Vajinada dışarı sarkan şişlik.

İdrar Kaçırmada Tanı Nedir?

Tanıda tıbbi hikâye ve fizik muayene önemlidir. Ayrıca idrar torbasının görüntüsünü ve işlevini gösteren (ürodinami testleri) çeşitli testler ve görüntü yöntemleriyle tanı koyulmaktadır.

Kadınlarda İdrar Kaçırma

Fazla doğum yapmış kadınlarda, menopozdan ya da zor doğumlardan daha sonrasında kadınlarda idrar kaçırma sorunu yaşamak olası. Bazen hiç doğum yapmamış kadınlarda da elbette idrar kaçırma görmek olası. Özellikle de; ağır yük kaldırma, öksürme, hapşırma, şiddetli gülme gibi durumlarda da idrarını kaçırmaktadır.

Zor doğumlara bağlı idrar kesesi sarkması da görmek olası. Genellikle çoklu normal doğumu olan hastaların yaşadığı idrar kaçırma durumu mevcuttur. Normal doğumlardan sonra tekrarlama ihtimali olan bir durumdur. Mesane sarkması ya da rahim sarkması meydana gelmesi olası.

İdrar Kaçırma Tanısı Nasıl Konulmaktadır?

Öncelikle hastadan detaylı öykü alınmaktadır. İdrar kaçırmayı başlatan durumlar ve idrar kaçırmanın şekli öğrenilmelidir. Şekli ve sıklığı öğreniyoruz.

Daha sonra ise; kan şekeri, idrar tetkikleri, idrar kültürü, ürodinami istemek olası. Alttan yatan başka nedenler de eğer soru işareti oluşturur ise, onunla ilgili de tetkikler yapılabilmektedir.

Rahim Sarkması Nedir? Rahim Sarkmasına Bağlı İdrar Kaçırma Nedir?

Bu durum genellikle, Rahim sarkması üreme çağını tamamlamış olan ileri yaşlı denecek kadınlarda görülse de az da olsa üreme çağını tamamlamamış kadınlarda da meydana gelmesi olası.

İdrar kaçırma, dışkılama sırasında zorlanma özellikle vajinal bölge de ele gelen kitle ile de kendini gösteren pelvik taban ya da rahmin sarkması, cinsel olarak da fonksiyonlarda bozukluğa neden olabilmektedir.

Cerrahi müdahale ile tedavisi mümkün olan bir durumdur. Tıpta rahmin yani uterus doğum yapmamış bir kadında 5-6 cm ‘dir. Doğum yapan kadınlar da ise 6-7 cm büyüklüğüne ulaşan bir organ haline gelir.

Leğen kemiğinin iç kısmında mesanenin ise arkasında barsakların ise ön tarafında bulunan ve vajene açılan uterusun yani rahmin vücutta sınırlı harekete sahip bir organdır. Bir üreme organıdır.

Normal doğum, çoğul gebelikler, östrojen hormonunun yetersiz olması durumu ve yaşlılık gibi nedenlerden dolayı pelvik kaslar ve bağ dokularında gevşeme meydana gelir.

Bu gevşemeye bağlı olarak yer çekimininde etkisi ile rahim, aşağı yani vajene doğru sarkması meydana gelmesi olası. Bu gevşemeye bağlı olarak da yer çekiminin etkisi ile rahim aşağıya sarkar.

Bu sarkma vajenin dışından görecek kadar ileri boyutta olması olası. Rahmin sarkması, her vaka da tedavi gerektirmese de kişinin günlük aktivitelerini engellemesi ve kısıtlaması mümkün. Bu durumda da cerrahi tedavi de mümkün.

Rahim Sarkmasına Bağlı İdrar Kaçırmanın Belirtileri Nelerdir?

 • İdrar yapamama,
 • İdrar kaçırma,
 • Barsak hareketlerinde sorunlar,
 • Belin alt kısmında ağrı,
 • Vaginal kanamalar,
 • Vaginal akıntılarda artış,
 • Cinsle birliktelikte ağrı ve acı hissi,
 • Vaginadan bir şey dışarıya çıkacakmış hissi, baskı,
 • Vagenden dışarıya doku çıkmasıdır.

ulaşabilirsiniz. Bu nedenle en çok kendinizi sevin ve lütfen ihmal etmeyin.

Rahim Sarkmasına Bağlı İdrar Kaçırma

İri bebekler, tekrarlayan normal doğumlar, zorlu normal doğumlar, yaşlanma ve genetik yatkınlık kadınlarda belli bir zaman içerisinde rahmin sarkmasına neden olması olası.

Ancak rahim sarkması, sadece ileri yaş kadınlar da değil elbette fizyolojik olarak genç kadınlarda da meydana gelmesi mümkün. Şiddetli rahim sarkmalarında, rahim ile beraberinde mesane ve kalın bağırsağında son kısmı sarkmaktadır.

Özellikle menopoz dönemindeki kadınların düzenli olarak jinekolojik muayene olmaları tavsiye ediyoruz. Rahim sarkmalarında enfeksiyona yatkınlıkta söz konusudur. Yaşam konforunu ne yazık ki derinden etkilemesi olası. Üzerine bir de idrar kaçırma eklenince, evden çıkabilmek, kapının önünde yürüyebilmek kabusa dönüşmesi mümkün.

Rahim Sarkmasının Belirtileri Nelerdir?

 • Sırt ve alt karın bölgesinde ağrı meydana gelmesi mümkün.
 • Cinsel ilişki esnasında ağrı olması olası.
 • Kitleyi elle hissetmek olası.
 • İdrar kaçırma, idrar yolu enfeksiyonları meydana gelmesi mümkün.

Bu nedenle kaçınılmaz bir tedavi metodu olarak karşımıza çıkar.

Cerrahi Müdahale Her İdrar Kaçırma Tedavisine Uygulanabilir mi?

İdrar kaçırmanın tedavisinde; altta yatan etkenlere bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca hangi tip cerrahi yöntem uygulanacağı da hastanın yaşı gibi diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermesi olası.

Ani idrar kaçırmalarda ilaç tedavileri de faydalı olabilirken; öksürme, hapşırma seyredilen hasta da cerrahi tedaviler uygulamak mümkün. İdrar kaçırmanın cerrahi tedavisinde eğer rahim sarkmış ise vajinal yoldan rahmi almak gerekecektir.

Ya da rahmi koruyarak leğen kemiğine asılarak rahimi korumak mümkün. Sarkma ameliyatlarını laporoskopik yani kapalı ameliyat ile de yapmak mümkündür. TVT ve TOT gibi yöntemler, genç hastalarda da uygulanabilen cerrahi operasyonlar arasında sayıyoruz. Fakat bu işlemlerden önce detaylı bir değerlendirme yapılması için hastanın bir ön muayenesini yapmak mümkün.

TVT ve TOT Ameliyatları Nedir?

İdrar kaçırmanın cerrahi tedavi yöntemlerinden ikisi TVT ve TOT ameliyatlarıdır. Bu operasyonlar genellikle hastanede yatış gerektirmeyen bir cerrahi müdahale olmakla birlikte bazen de tek gece yatış gerekmesi olası. Bu nedenle TVT ve TOT ameliyatlarında, anestezi altındaki hastada vajinal yoldan müdahale edilerek mesane boynu kaldırıyoruz. Asıyor ya da vajen içerisine sabitliyoruz.

TVT ve TOT Ameliyatlarından Önce Neler Yapılmalıdır?

 • Kullanılan ilaçların listesi istenmektedir.
 • Kullanılan ilaçların yönlendirmesi,
 • Yeme içme kısıtlaması,
 • Hasta onam formu doldurulması.

TVT ve TOT Ameliyatlarından Sonra Neler Yaşanmaktadır?

Hasta operasyon sonrasında dinlenmesi için bir odaya alınmaktadır. Mesanede bir katater olması mümkün. Katater, hasta kendi başına boşaltabileceği zamana kadar sonda ile boşaltım yapması sağlanır.

Sonda ile boşaltımını takip eden hekim uygun gördükten sonra sonda çıkartıyoruz. Bu nedenle hastanın spontane tuvaletinden sonra hastanın taburculuğu gerçekleşir.

Rahim Sarkmasının Belirtileri Nelerdir? Rahim Sarkması Olduğunu Nereden Anlayabiliriz?

Üreme organımız yani rahim, olan uterus sarkmanın şiddetine bağlı olarak şikayetler. Hafif ağrı şeklinde olabileceği gibi kişinin günlük rutinini etkileyecek düzeyde de meydana gelmesi mümkün.

Rahmin az miktarda sarkmış olması genellikle hiçbir belirtiye yol açma ama genel olarak belirtileri maddeleyecek olur isek:

 • İdrar yapamama,
 • İdrar kaçırma,
 • Barsak hareketlerinde sorunlar,
 • Belin alt kısmında ağrı,
 • Vaginal kanamalar,
 • Vaginal akıntılarda artış,
 • Cinsle birliktelikte ağrı ve acı hissi,
 • Vaginadan bir şey dışarıya çıkacakmış hissi, baskı,
 • Vagenden dışarıya doku çıkmasıdır.

Rahim Sarkması Daha Çok Kimlerde Görülür? Neden Olur?

 • İleri yaş,
 • Menopoz sonrasında östrojenin ani düşüşe geçmesi ve azalarak devam etmesi,
 • Yaşadığınız çoğul gebelikler,
 • İri bebek doğurmak vaginal yol ile,
 • Normal doğum ve tekrarlayan normal doğumlar,
 • Doğumsal travmalar,
 • Geçirdiğiniz pelvis operasyonları,
 • Aşırı kilolu olmak,
 • Obezite kadınlar,
 • Kronik şiddetli öksürükler,
 • Ağır kaldırmak,
 • Kronik kabızlık,

Rahim Sarkması Önlenebilir mi?

Net olarak rahim sarkmasını kesin olarak önlemek mümkün olmasa da, risk faktörlerini azaltmayı sağlamak mümkün.

Örneğin obeziteden korunmak ve kaçınmak, zayıflamak, egzersiz yapmak, kasların güçlü olmasına özen göstermek. Uzun süren kabızlık şikayetlerin kontrol altına almak önemli. Kronik öksürüğe sebep olan hastalığı tedavi etmek de rahim sarkmasını önlemeye yardımcı olması mümkün.

Rahim Sarkması Tedavi Edilmesi Zorunlu Bir Durum mudur?

Hafif derece de rahim sarkmaları tedavi gerektirmez. Ancak rahmin vajenin dışına çıkacak şekilde sarkması, rahmin ele gelmesi bazı sağlık problemlerine yol açması mümkün. Bu nedenle bu gibi durumlarda mutlaka cerrahi tedavi gerekir.

Örneğin; rahmin vajen dışına çıkması ile rahim iç çamaşırına temas etmesi mümkün. Ülsere neden olması olası. Rahmin sarkmış olması, diğer pelvik organlarının da sarkmış olma ihtimalini taşıdığını göstermesi olası. Mesanenin sarkması durumunda idrara çıkmak zorlaşır. Bu nedenle sürekli idrar yolu enfeksiyonu olunur.

Rektum üzerindeki bulunan bağ dokusu zayıflar ise, barsak hareketlerinin bozulmasına dışkılama alışkanlığının değişikliğine yol açması mümkün.

Bu yüzden rahim sarkması durumunda dereceye göre tedavi yolu izlemek her zaman daha doğru olur. Bu nedenle ele gelen kitle durumunda vakit kaybetmeden bir hekime başvurmanızı öneriyoruz.

Rahim Sarkması ile Doktora Başvurduktan Sonra Tanı Nasıl Konulur?

Rutin bir jinekolojik muayenesi esnasında tanı koymak mümkündür. Eğer dışarıya gelen bir doku söz konusu değil ise jinekolojik muayene esnasında kaslarını sıkmasını istiyoruz. Ya da bir test ile bile hastanın bulgularına göre rahim sarkmasını derecelendiriyoruz.

Rahim Sarkması Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Derecesi hafif olarak sınıflandırabileceğimiz rahim sarkmalarında çoğunlukla tedavi gerekmez. Ancak jinekolog takibi zorunlu. Bu tip vakalarda pelvik kasların güçlenmesinin sağlanması için kegel egzersizleri öneriyoruz. Bunların yanı sıra kronik hastalıklar açısından hastaya önlemler konusunda uyarılarda bulunuyoruz.

Şiddetli rahim sarkmalarında ise farklı tedavi seçenekleri mevcuttur. Kişi eğer gebelik düşünüyor ise pesser adını verdiğimiz vajinal halkalar rahmi destekleyerek aşağı doğru sarkmasını engelleyen bir yöntemdir. Bu nedenle rahim zarar görmez.

Önce doktor tarafından takılmalı. Ancak hastaya da anlatmak mümkün. Cinsel birliktelikte de halka kullanmak mümkün. Herhangi bir zararı söz konusu değildir. Bir diğer seçenek histerektomi yani rahmin alınmasıdır. Eğer hasta bebek düşünmüyorsa rahmin tamamını almak mümkün.

Rahim sarkması ile ilgili bir şikayetiniz var ise bize ulaşabilirsiniz. Bu nedenle En çok kendinizi sevin ve lütfen ihmal etmeyin.

Rahim Sarkmasına Bağlı İdrar Kaçırma

İri bebekler, tekrarlayan normal doğumlar, zorlu normal doğumlar, yaşlanma ve genetik yatkınlık kadınlarda belli bir zaman içerisinde rahmin sarkmasına neden olması olası. Ancak rahim sarkması, sadece ileri yaş kadınlar da değil elbette fizyolojik olarak genç kadınlarda da meydana gelmesi mümkün. Şiddetli rahim sarkmalarında, rahim ile beraberinde mesane ve kalın bağırsağında son kısmı sarkmaktadır.

Özellikle menopoz dönemindeki kadınların düzenli olarak jinekolojik muayene olmaları tavsiye ediyoruz. Rahim sarkmalarında enfeksiyona yatkınlıkta söz konusudur. Yaşam konforunu ne yazık ki derinden etkiler. Üzerine bir de idrar kaçırma eklenince, evden çıkmak, kapının önünde yürümek gibi durumların da kabusa dönüşmesi mümkün.

Rahim Sarkmasının Belirtileri Nelerdir?

Belirtileri maddeler halinde sıralamamız gerekirse;

 • Sırt ve alt karın bölgesinde ağrı meydana gelmesi olası.
 • Cinsel ilişki esnasında ağrı olması mümkün.
 • Kitleyi elle hissetmek mümkün.

İdrar kaçırma, idrar yolu enfeksiyonları meydana gelmesi olası.

Sarkma ile Birlikte İdrar Kaçırma Meydana Gelir mi?

Sarkmanın ileri derecelerinde öksürürken, hapşırırken, gülerken ya da yürürken idrar kaçırma meydana gelmesi mümkün. Ayrıca idrar kaçırmanın yanı sıra idrar yaparken ya da büyük tuvalete çıkarken de zorlanmalar meydana gelir.

Tedavi

Rahim sarkmasının boyutuna göre karar verilen tedavi şeklinde idrar kaçırma şikayeti de eklenince, ona göre bir tedavi şeklini belirliyoruz. Az ise yine rahim sarkması egzersizlerle desteklenirken idrar kaçırma da egzersiz ve lazer ile destekliyoruz. Ancak şiddetli ise cerrahi hem rahim hem de idrar kaçırma için önemli bir tedavi metodu olarak karşımıza çıkar.

Cerrahide Yöntemler Nelerdir?

Cerrahi Rahim Sarkması ve İdrar Kaçırma Ameliyatlarında

Birincil olarak eğer sarkma çok fazla ise alttan yani vajinal olarak rahmi yerinde tutan bağlara ulaşılarak yukarı asıyoruz. Mesane için ise idrar kaçırma tedavisinde TVT, TOT gibi seçenekler ile idrar kaçırması öneriyoruz. Ya da vajinal histerektomiye ekstra olarak yine idrar kaçırma için mesane desteklemek mümkün. Diğeri ise laporoskopik cerrahi, yani karından yapılan operasyon ile de rahmi yerinde tutan bağlara ulaşarak yukarı asmak mümkün. Vajen dokuları cerrahi ile aynı seansta toparlıyoruz. Bu nedenle yine aynı seansta idrar kaçırma için işlem yapmak mümkün.

Cerrahi tedavi sonrasında tekrar aynı sorunu yaşayabilir miyiz?

Sarkma tekrar elbette görülmesi mümkün. Bunu etkileyen en önemli faktörlerin başında iyi bir cerrahidir. Hastanın dokularının iyileşmesi, hastanın ameliyat sonrasında önerilere uyup uymadığı, dikkat etmesi gereken noktalara ne denli dikkat ettiği ise aynı sorunu tekrar yaşayıp yaşamayacağı konusunda hastaya yanıt verir aslında.

İdrar kaçırma tedavilerinde ise devamlılığında yapılan egzersizler ile pelvik kaslar desteklenmekte. Bu nedenle tekrar bir normal doğum düşünmediği sürece sorun çözülmüş olur.

Profesyonel & Güvenilir

Hizmetlerimiz

Tüp Bebek Tedavisi ve İnfertilite

Tüp Bebek Tedavisi (IVF) Nedir? Çiftlerin, 1 yıl boyunca düzenli ve korumasız olarak cinsel ilişkiye girmelerine rağmen gebelik sonucu sağlayamam...

Daha fazla..

Aşılama Tedavisi

Bebek sahibi olmak isteyip herhangi bir korunmalı dönemleri olmadığı halde ve ultrason bulguları,sperm kalitesi uygunsa hastaya aşılama yapılmaktadır....

Daha fazla..

Gebelik ve Yüksek Riskli Gebelik Takibi

Gebelik ve yüksek riskli gebelik takibi, hayatımızın en önemli, en hassas, en riskli dönemlerinden ancak belki de en güzel heyecanları yaşadığımız, en...

Daha fazla..

Endometriozis Tedavisi

Endometriozis Tedavisi, çikolata kisti tipik olarak koyu kahverengi gibi bir sıvı içerir ve görüntüsünden içinde bulunan sıvının renginden dolayı da ç...

Daha fazla..

Endoskopik Myomektomi

Endoskopik Myomektomi, abdominal bölgenin (karın içerisinin) genel anestezi altında uygulanarak göbek deliğinden minik bir kesi ile ince bir teleskopu...

Daha fazla..

Tüp Bebek Tedavisinde Erkek İnfertilitesi

Tüp bebek tedavisinde erkek infertilitesi ve Erkek İnfertilitesinin DeğerlendirilmesiTüp bebek tedavisinde erkek infertilitesi, İnfertil çiftlerin yak...

Daha fazla..

Uterus Alma Ameliyatı

Uterus alma ameliyatı, Histerektomi, uterusun (rahmin) tümden çıkarılması ameliyatıdır. Rahim alma ameliyatı, en sık yapılan jinekolojik ameliyatlarda...

Daha fazla..

İdrar Kaçırma

Mesanenin böbreklerimizden gelen idrarın biriktiği kese olarak adlandırıyoruz. Halk arasında genellikle idrar kesesi ya da idrar torbası olarak da isi...

Daha fazla..

Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, jinekolojide robotik cerrahinin bizlere ve hastalarımıza merhaba dedi. Bunun ile birlikte pek çok kadın artık ağrı, acı duymadan, yat...

Daha fazla..

Genital Estetik

Genital estetik, günümüzde oldukça büyük bir yer kaplamaktadır. En az bir burun estetiği bir meme protez kadar kabul görmüştür, genital estetik ne kad...

Daha fazla..

Anlaşmalı Olduğumuz Kurumlar