İnfertilite; Bir yıl boyunca düzenli ve korunmaksızın cinsel ilişkiye rağmen gebeliğin oluşmaması olarak tanımlanmaktadır. İnfertilite bir çift sorunudur ve popülasyonda %15 civarındadır. Son yıllarda infertilite tanısı ve tedavisi hem ülkemizde hem de dünya üzerinde oldukça gelişmiş durumdadır.

Tedaviye başlanmadan önce çiftlerin birçok yönden değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler sonucunda tedavi sürecine başlanılmalıdır. Çiftlerin infertilite açısından değerlendirimeden önce ise bir yıllık bir bekleme kabul görülmektedir, fakat bilinen bir erkek infertilitesi mevcut ise yada kadının yaş faktörü de riskli bir grupta ise, bir yıl süresince bekleme yapılamayabilir.

Erkekte infertilitenin değerlendirilmesinde 4 ana başlık altında erkek değerlendirilmeye alınmalıdır. Bunlar ise; öykü, fiziki muayene, semen analizi ve hormon düzeylerinin incelenmesidir. Bu değerlendirmeler hem maliyetsiz hemde oldukça hızlı ve noninvaziv yöntemlerdir. Bu değerlendirmeler erkeğin ilk değerlendirmeleridir ve tedaviye başlamadan önceki dönemde erkeğin infertilite potansiyeli ile ilgilli bilgi sahibi olmamızı sağlayacaktır. Kayle alınabilecek bir erkek infertilite faktörü saptanmış ise buna neyin sebep olduğunun araştırılması gerekmektedir.

İnfertilitede Erkeğin Değerlendirilmesinde Aşağıdaki Amaçları İçermelidir.

1-Erkeğin bir problemi varsa ortaya çıkartmak.

2-Erkeğin eğer ki düzeltilemeyecek bir problemi varsa, yardımcı üreme tekniklerinden yararlanılıp yararlanamayacağını belirlemek.

3-Erkeğin infertil olmasının altında yatabilecek ve hayatını tehdit edebilecek bi hastalık varmı bu öğrenilmeli ve varsa gerekli tedavinin uygulanması sağlanmalıdır.

4-Yarımcı üreme tekniklerini kullanıcaksak, daha sonraki kuşaklara geçebilecek genetik anamolileri araştırmak ve çözüm bulnmalıdır.

Erkekte düzetilebilir bir sorun var ise hemen yardımcı üreme tekniklerine başvurmak yerine, erken tedavi edilmesi gerekir.

-Öykü-

Tedaviye başlanmadan önce hastanın öyküsü oldukça önemlidir.Erkekten alınan öykünün eksiksiz alınması da oldukça çok önemlidir.

1-Medikal Öykü

Yüksek ateş, virami ve diğer infeksiyonlar organizmanın direncini bozar ve semen kalitesinin bozulmasınıda etkiler. Bunun yanı sırada bazı sistemik hastalıklar yani diyabet, kanser öyküsü gibi rahatsızlıklarda infertiliteye yol açabilir. Genetik rahatsızlıklarda erkekte infertiliteye neden olabilir. Erkeğin bu öyküleri eksiksiz alınmalıdır ki tedavi sürecinde karşımıza sorun olarak çıkmasın.

2-Cerrahi Öykü

Erkek fertiliteye neden olabilecek bazı cerrahi işlemler geçirmiş olabilir, öykü alınırken bunlarada muhakkak değinilmesi gerekir. Erkeğin daha önceden orşiopeksi operasyonu yani tesis indirilmesi operasyonu geçirip geçirmediğine de değinilmesi gerekmektedir.

3-Fertilite Öyküsü

Tedavi sürecine başlanmadan önce bu konuyada muhakkak değinilmesi gerekmekedir. Erkeğin geçmişte oluşturmuş olduğu bir gebelik olup olmadığı öğrenilmelidir. Ayrıca kişinin infertilite süreci ve bu süreçte gördüğü bir tedavi varsa bilgi sahibi olunmalıdır.

4-Seksüel Öykü

Erkeğin bir ereksiyon problemi olup olmadığına açıklık kazandırılmalıdır. Çiftin cinsel ilişki aralıkları ve menstüral siklus aralıklarına dikkat edip etmediklerini öğrenmemiz gerekir. Ve cinsel ilişki alışkanlıklarında doğru bilinen yanlışların da aydınlatılması sağlanmalıdır.

5-Aile Öyküsü

Ailede kistik fibrozis, konjenital vas deferens agenezisi, interseks gibi rahatsızlıları olan bireyler olup olmadığı öğrenilmelidir. Ailenin diğer  bireylerindede fertilite probleminin varlığı öğrenilmelidir.

6-Çocukluk Çağı VE Gelişim Öyküsü

Çocukluk döneminde geçirilen bazı hastalıkların fertiliteye yol açabileceğinden dolayı bu dönemde geçirilmiş rahatsızlıklara dikkat edilmelidir. Puberte sonrası geçirilen kabakulak infertilite riskini arttırır. Çünkü bu hastalık sonrası orşit gelişebilir ve orşitte testis atrofisine neden olabilir. Erkeğin öyküsü alınırken bunlarada çok dikkat edilmelidir.

7-Gonadotoksinler

Çeşitli zehirlerle yakın temasta bulunan bireylerde spermatogenetik aktivite olumsuz etkilenir.Ayrıca uzun süreli sauna ve sıcak oturma bonyolarıda testiküler ısı atrışı nedeni  ile spermatogenezisi neatif etkileye bilir.

-Fiziki Muayene-

1-Genel Muayene

İnfertilite problemi yaşayan erkeğin fiziki yönden detaylıca muayene edilmesi gerekmektedir. Çünkü herhangi bir sistemin problemi veya organında olabilecek proplemler sperm yapımını ve kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir.

2-Genital Muayene

Peniste üretral meatusun lokalizasyonu belirlenmeli ve penil kurvatür varlığı kesinlikle incelenmelidir. Penisin detaylıca incelenmesi ve penis cildinde herhangi bir lezyon veya skar doku olup olmadığıda incelenmelidir. Aynı zamanda skrotal muayenede  testiserin skrotum içinde olup olmadığı ve penisin boyutları ve kıvamı belirlenmelidir.

-Laboratuvar Testleri ve Sonuçları-

Laboratuvar testleri ise tedavi sürecinin olmazssa olmazlarıdır bu testlerin analizlerine göre tedavide bizlere yol gösterecektir

1-Semen analizi

2-Hormonal değerlendirme

3-Ejekülasyon sonrası idrar analizi

4-Seminal früktoz tayini

5-Semen lökosit analizi

6-Antisperm antikor tayini

7-Sperm fonksiyon testleri

8-Radyolojik değerlendirmeler

9-Genetik değerlendirme

10-Testis biyopsisi

Profesyonel & Güvenilir

Hizmetlerimiz

Genital Estetik

Genital estetik, günümüzde oldukça büyük bir yer kaplamaktadır. En az bir burun estetiği bir meme protez kadar kabul görmüştür, genital estetik ne kad...

Daha fazla..

Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, jinekolojide robotik cerrahinin bizlere ve hastalarımıza merhaba dedi. Bunun ile birlikte pek çok kadın artık ağrı, acı duymadan, yat...

Daha fazla..

İdrar Kaçırma

Mesanenin böbreklerimizden gelen idrarın biriktiği kese olarak adlandırıyoruz. Halk arasında genellikle idrar kesesi ya da idrar torbası olarak da isi...

Daha fazla..

Uterus Alma Ameliyatı

Uterus alma ameliyatı, Histerektomi, uterusun (rahmin) tümden çıkarılması ameliyatıdır. Rahim alma ameliyatı, en sık yapılan jinekolojik ameliyatlarda...

Daha fazla..

Tüp Bebek Tedavisinde Erkek İnfertilitesi

Tüp bebek tedavisinde erkek infertilitesi ve Erkek İnfertilitesinin DeğerlendirilmesiTüp bebek tedavisinde erkek infertilitesi, İnfertil çiftlerin yak...

Daha fazla..

Endoskopik Myomektomi

Endoskopik Myomektomi, abdominal bölgenin (karın içerisinin) genel anestezi altında uygulanarak göbek deliğinden minik bir kesi ile ince bir teleskopu...

Daha fazla..

Endometriozis Tedavisi

Endometriozis Tedavisi, çikolata kisti tipik olarak koyu kahverengi gibi bir sıvı içerir ve görüntüsünden içinde bulunan sıvının renginden dolayı da ç...

Daha fazla..

Gebelik ve Yüksek Riskli Gebelik Takibi

Gebelik ve yüksek riskli gebelik takibi, hayatımızın en önemli, en hassas, en riskli dönemlerinden ancak belki de en güzel heyecanları yaşadığımız, en...

Daha fazla..

Aşılama Tedavisi

Bebek sahibi olmak isteyip herhangi bir korunmalı dönemleri olmadığı halde ve ultrason bulguları,sperm kalitesi uygunsa hastaya aşılama yapılmaktadır....

Daha fazla..

Tüp Bebek Tedavisi ve İnfertilite

Tüp Bebek Tedavisi (IVF) Nedir? Çiftlerin, 1 yıl boyunca düzenli ve korumasız olarak cinsel ilişkiye girmelerine rağmen gebelik sonucu sağlayamam...

Daha fazla..

Anlaşmalı Olduğumuz Kurumlar