Loading...

Kapalı miyom ameliyatı, miyom Nedir?

Rahimde görülen rahmin kas dokusunda gelişen anormal düz kas çoğalması olarak adlandırılan kanser olmayan tümörlere denir. Kadınlar da en çok görülen pelvik karnın en alt kısmında oluşan tümörlerdir. Bu kadar çok görülmesi kişiyi korkutmamalıdır. Kişiyi fazlasıyla rahatsız etmediği sürece rahimden çıkarılması işlemi ameliyatı olan miyomektomu ameliyatına başvurulmaz. Miyom ameliyatlarında laparoskopik (kapalı) ameliyat tekniği en çok başvurulan yöntem olup hasta dostu bir ameliyat işlemidir. Bunun sebebi de hasta da daha az ağrı, olduğundan daha az kanama ve daha çabuk iyileşme teşkil eder.

Miyomların Görülme Sıklığı

Miyomlara henüz ergenliğe erişmemiş yani ergenlik dönemi öncesinde bulunan kişilerde karşılaşılmamıştır. Kadınlar da adetin başlaması ile miyomun görülme tehlikesi başlamaktadır. Bu tehlike de yaş artışı ile birlikte artmaktadır. Kadınların %20 sinde miyom görülmektedir. Miyomlar sık olarak yoğun adet görme, sık idrara gitme, uzun ve kramplı kasık ağrısı ve infertilite (kısırlık) yol açar. Miyomların bulunması nedeniyle aşırı kanayan kadınlarda da kansızlık görülmektedir. Ama bazı miyomlar da hiç belirti vermez tanı ancak muayene de saptanabilir. Hiç şikayete yol açmayan bazı miyomlar da elle karnın alt bölgesine (pelvik) muayenesi esnasında teşhis edilecek kadar büyük olurlar buna da dev miyomlar denmektedir.

Miyom Belirtileri Nelerdir?

Miyomların olduğundan fazla kısmı hiçbir belirti vermeden şikayete neden olmadan oluşurlar. Fakat çok şiddetli hastaya rahatsızlık verecek konular da meydana gelebilir ve bu zamanda miyomların cerrahi operasyonla çıkarılma işlemi gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar;

 • Çok sancılı geçen adet dönemleri,
 • İlişki sırasında şiddetli acı ve ağrı (disparoni),
 • Aniden giren kramp ve kasık ağrıları,
 • İdrar kaçırma,
 • Karnın içinde basınç hissetme,
 • Kısırlık (infertilite),
 • Kabızlık sorunu.

Miyomun Tanısı Nasıl Konur?

Miyom, kadın doğum doktorları tarafından muayene ile saptanmaktadır. Ayrı olarak ultrasonografi ile de net olarak tanı konulabilmektedir. Miyomlar tür boyut ve oluşum yerlerine göre kesin tanı konulmuş ise cerrahi işlem öncesinde de manyetik renozans görüntülemesine (MRG)  gerek duyulmaktadır.

Miyom Çeşitleri Nelerdir?

 • Submükoz miyom,
 • İntramural miyom,
 • Subresöz miyom,
 • İnterligamentöz miyom,
 • Paraziter miyom.

Olmak üzere, Uluslararası Jinekoloji Obstetri Federasyonunun sınıflamasına göre Tip 0 dan Tip 7 ye kadar sınıflandırmaktadırlar.

Submukoz Miyom

Rahmin iç duvarıyla bağlantısı olan miyomlar için ifade edilen bir terimdir. Bu miyom çeşidi gebelik sonuçlarını olumsuz yönde etkilenebilir. Gebelik şansının mümkün olması için submukoz miyomlarının cerrahi işlem ile çıkartılması gerekir.

İntramural Miyom

Rahmin duvarının iç kısmını kaplayıp oraya yerleşen miyom çeşididir. Bu miyom çeşidinin boyutu ne kadar artarsa görülen şikayetler de bir hayli o kadar artar. Kısırlık üzerine etkileri konu olabilir. Kadında ağrı, kramp miyomda ortaya çıkan tüm sorunlara neden olursa cerrahi işlem ile çıkartılması gerekir.

Subseröz Miyom

Rahmin dış duvarına bağlı olarak dış kısmına bağlı şekilde büyüyüp gelişen miyomlardır. Kısırlık ve kötü gebelik sonuçlarıyla bir alakası bulunmamakla birlikte hastada daha çok bası belirtilerine yol açmaktadır.

Saplı (Pediküllü) Miyom

Subseröz veya submukoz myomlar büyümeye devam edip rahme ince bir bağ (pedinkül) ile bağlı olduğu bir miyom şeklidir.

Miyom Tedavisi Nasıl Gerçekleştirilir?

Kanamaya, şiddetli ağrıya ve adet dönemlerinde olan düzensizliklere yol açan miyomlar, bulunduğu alana ve büyüklüğüne bağlı olarak tedavi edilmektedir. Myomların ilaç tedavisi ile tedavisi hala net olarak uygulanabilecek olan bir tedavi yöntemi değildir. Laparoskopik yani kapalı ya da açık olarak yapılacak işlem olup yapılan işlem sonrasında hastada ağrı kanamalarda ciddi boyutlarda azalma ve gebelik şansında da artış görülebilir.

Laparotomi (Açık) Miyomektomi

Laparotomi ameliyat şeklinde karın bölgesinde yaklaşık 10 cm uzunluğunda cilde kesi yapılarak gerçekleştirilen işlemdir. Yapılan bu kesi genellikle sezaryen ameliyatı esnasında yapılan kesiye benzemektedir. Transvers yani yatay bir kesi yapılır.  Az da olsa göbeğe doğru dik uzanan bir kesiye (vertikal) ihtiyaç duyulabilmektedir.  Günümüzde laparotomi yöntemiyle açık yolla yapılan bu cerrahi işlemine nazaran laparoskopik kapalı ameliyat yöntemi işlemini daha çok tercih etmektedirler. Bunun sebebi daha çok avantajları bulunmasıdır.

Laparoskopik (Kapalı) Miyomektomi

Bu ameliyat yönteminde hastaya büyük kesilen yapılmamaklar beraber en büyük cilt kesisi yaklaşık olarak 1 cm uzunluğunda olmaktadır. Genellikle bu kesi göbek hizasından yapılır. Yapılan bu keşiden gelişmiş olan teknoloji imkanına sahip olan bir kamera hastanın karnının içerisine yerleştirilir. Bu kamera ile beraber büyük bir ekranda dokular cerrahın karşısında ekrana yansıtılarak oldukça hassas ve titiz bir işlemle cerrahinin gerçekleşmesini sağlar. Göbek hizasından yapılan bu kesi dışında yaklaşık yarım santim uzunluğunda 1 veya 2 tane de kesi yapılır bunun nedeni miyom dokusunu çıkarmaktır. Laparoskopik myomektomi (kapalı miyomektomi)  ameliyatının süresi uzman kişilerce yaklaşık olarak 1 veya 1 buçuk saati geçmemektedir.

Histereskopik Miyomektomi

Bu ameliyat yönteminde ise karından herhangi bir kesi uygulanmamaktadır. Histereskop adı verilen cerrahi aletle beraber rahmin içine vajinadan girilerek yapılan bir ameliyat şeklidir. Fakat her miyom için bu ameliyat şekli mümkün olmaz. Sadece subkumoz miyomların tedavisinde yapılan bir ameliyat şeklidir. Bu cerrahide özellikle 4-5 cm den küçük miyomlarda güzel sonuçlar alınmakla beraber hasta aynı gün evine dönüş yapabilmektedir.

Kapalı Miyom Ameliyatı Nedir?

Rahmin içerisinde ya da dışarısında oluşan miyomlar genellikle hastanın yaşam kalitesini düşüren belirtilere yön verdiğinde cerrahi müdahale ile vücuttan alınır. Myom ameliyatları, hastanın ve myomun ya da myomların durumları göz önünde bulundurularak hem kapalı hem de açık şekilde yapılabilmektedir. Kapalı miyom ameliyatı açık myom ameliyatına kıyasla daha çok tercih edilmektedir. Tecrübeli cerrah eşliğinde gerçekleştirilen ve oldukça etkili olan kapalı miyom ameliyatında rahim alma işlemine başvurmadan oluşmuş bu miyomların (iyi huylu) alınmasını esas kılar.

Gözlemlenen bu miyomlar büyüdüğü zaman oldukça kötü sorunlara yol açmaktadır. Bunlar açıklanacak olursa düzensiz kanamalar, kasık bölgesinde şiddetli ve geçmeyen sancı ve kramplarına, kısırlık yani infertiliteye, düşüklere sebep olur. Bu sebepler sonrasında koşullar el veriyorsa ilk akla gelecek olan operasyon kapalı miyom ameliyatını yapmaktır.

Kapalı Miyom Ameliyatı Nasıl Yapılır?

 1. İlk olarak laparoskopik aletler takılır,
 2. Kan kaybını azaltmak amacıyla önemler alınır damar kasıcı ilaçlar enjeksiyonu yapılır,
 3. Utarus kesileri yapılır,
 4. Miyomlar çıkarılır,
 5. Uterus duvarları çok katlı şekilde dikilerek kapatılır ve işlem tamamlanmış olur.

Kapalı Miyom Ameliyatı Hangi Hastalar İçin Uygundur?

Bir kadının laparoskopik miyom ameliyatı için doğru aday olup olmadığını anlayabilmek için cerrahi uzmanlığa ihtiyaç duyulmakla beraber, oluşmuş olan miyomların boyutuna, sayısına ve lokalizasyonuna bağlı gerçekleştirilir. Bu ölçütlere bağlı olarak işlem geçirecek olan kadınların ameliyat esnasında gerçekleşebilecek olan komplikasyonları ve laparotomi (açık ameliyat) şekline geçilmesini önlemek için kullanılan işlemdir.

Kapalı laparoskopik miyom ameliyatı yapılması için hastada oldukça rahatsızlık verecek sorunların teşkil etmesi gerekir.

Bu iyi huylu olan tümörlerin kesin olarak özelliklerini değerlendirmek için MR görüntüleme tekniğine başvurmakta oldukça önemlidir.

Kapalı Miyom Ameliyatı Kaç Saat Sürüyor?

Kapalı miyom ameliyatı ya da laparoskopik şekilde miyomun çıkarılması, miyomun büyüklüğüne, sayısında ve yerine göre 1 ile 3 saat arasında değişkenlik göstermektedir. Geçmiş zamanlarda laparoskopik ameliyatlar deneyim eksikliği ve teknolojik ekipman yetersizliğinden kaynaklı daha uzun sürüyordu. Şimdi ise deneyim ve teknolojik ekipman gelişmesinden bu süre en aza indirgendi.

Kapalı Miyom Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Kapalı miyom ameliyatı, açık miyom ameliyatı gibi rahim duvarına yapılacak olan kesiler ile yapılmasını gerekmektedir. Burada en önemli fark karın bölgesinde yer alan batın duvarının kesilmemesi sonrasında hasta daha çabuk iyileşir ve günlük yaptığı hareketlere kolaylıkla ulaşabilir. Bu hızlı iyileşme sürecine kesilen rahim duvarı için geçerli olmamaktadır. Miyomlar yer, büyüklük ve sayısına göre ameliyattan 3, 6, 9 ya da 1 yıl boyunca gebe kalınmaması önerilmektedir.

 • Ameliyat sonrasında hastada fıtık riskinin oluşmasına karşı 2 ay boyunca 5 kg üstünde ağırlık kaldırılması kesinlikle tavsiye edilmez.
 • Ameliyat sonrasında ilişki yasağı net bir süre verilmez. Hastanın lekelenmesi ve ağrısı geçince cinsel ilişkiye girmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
 • Hasta ameliyat işlemi sonrasında 24 saat süre zarfından sonra duşa girebilir.
 • Hastanın ameliyatından 1 hafta geçtikten sonra dikiş yerleri kontrol edilir, atılmış olan dikişler varsa şayet alınabilir.

Kapalı Miyom Ameliyatı Sonrasında Kişi Normal Doğum Yapabilir Mi?

Kapalı miyom ameliyatından sonra normal doğum yapılması kesinlikle yasaktır. Miyom ameliyatında miyomun rahimden çıkarılması amacıyla yapılan rahim duvarına bağlı yapılan bu kesiler dikişlerle onarım yapılsa bile doğum kasılmaları ile bu dikiş yerleri açılabilir. Bu nedenle hastanın normal doğum yapması önerilmez. Hastaya doğum ağrıları başladığı zaman ya da başlamadan önce planlanarak sezaryanlı doğum işlemi yapılması önerilmektedir.

Kapalı Miyom Ameliyatı Sonrası Kanama Olur Mu?

Kapalı miyom ameliyatı sonrasında eğer ki miyom rahim içi dokusunda bulunan endometiruma yakın şekilde çıkarılmış ve buraya dikişler atılmışsa bir miktar da olsa lekelenme görülebilir ve bu çok normaldir. Miyom rahmini ve endometrium dokusunu büyüttüğü için ameliyat sonrasında adet kanamaları 2 ay boyunca olduğundan daha fazla kanama olabilir. Kanama düzensizlikleri 2 veya 3 aya kadar düzelir ve ameliyat sonrasında kontrole giden hastalar 3. ay sonunda adetlerinin daha düzenli ve az kanamalı geçirdiklerini söylerler.

Kapalı Miyom Ameliyatı Sonrasında Ağrı

Açık miyom ameliyatına nazaran kapalı miyom ameliyatları daha az ağrı yapmaktadır. Bunun nedeni batın duvarına kesi uygulanmadığı için hasta ağrı duymaz. Buna yönelik rahim kasılmaları ve rahimdeki dikişlerin yarattığı ağrılar barsak gazında oluşan ağrılarla karşılaşabilirler. Laparoskopi sırasında batını şişirmek için kullanılan karbondioksit gazı batında gerginlik gerçekleştirip vagal sinirri uyararak 1 gün süreyle sağ omuzda ağrı meydana getirebilir.

Kapalı Miyom Ameliyatı Sonrasında Cinsel İlişki

Cinsel ilişki açısından ise, kapalı miyom ameliyatı sonrasında cinsel beraberlik için belirtilmiş bir kısıtlama süresi bulunmamakla beraber hastanın vajinal lekelenmesi, ağrısı geçene dek ve hastanın kendini iyi hissetmesine kadar olan süre zarfı boyunca cinsel beraberlikte olması önerilmez.

Kapalı Miyom Ameliyatı Ne Tür Riskler Bulundurur?

Kapalı miyom ameliyatı komplikasyonları laparoskopik ve abdominal miyomektomi ameliyatı için eş değerdir;

 • Kanama görülebilir.
 • Miyomektomi sonrasında ateş birçok kadında görülebilir fakat bu sıklıkla gerçekleşen bir şey değildir.
 • Laparoskopik miyomektami sırasında bağırsak veya mesane yaralanması meydana gelebilir, bu çok nadir gerçekleşen bir durumdur.
 • Laparotomiye dönüşme riski vardır. İlk değerlendirme de eğer ki laparoskopik yaklaşımı engelleyen fakrötler olursa örneğin kanama gibi bu tedaviye yardımcı olan patolojiler meydana gelirse şayet laparoskopik miyomektomi bir liporotomi işlemi haline dönüştürülebilmektedir.
 • İleus veya yara enfeksiyonu gibi farklı komplikasyonlar da yaratabilmektedir.

Laparoskopik miyom ameliyatı genel olarak ayaktan yapılan bir cerrahi işlemdir veya hastanın bir günlük hastanede bulunma süresi ile yapılabilmektedir.

Hasta normal günlük yaşantısına hızlı bir şekilde dönüş sağlar. Ameliyat olan hastalar yeterli düzeyde dayanıklılığa ve hareketlilik kazandıkları itibari ile 1 hafta içerisinde günlük yaşamlarına, işlerine koyulabilirler. Ameliyattan bir hafta sonra kontrol amaçlı hasta çağrılır, takibi yapılır.

Ameliyat sonrasında gelindiği üzere hastada oluşan komplikasyon, karın ve yaraların muayenesi için değerlendirme yapılır. Ayrıntılarını ve patoloji sonuçlarını hastayla beraber gözden geçirebilmektedir.

Miyomlar Kısırlık Yapar Mı?

Miyomların yaklaşık olarak %1lik kısmı kısırlık sorununa sebep olmaktadırlar. Eğer miyom, embriyonun yani döllenmiş olan yumurtanın yerleştiği rahmin en iç tabasında bulunuyorsa bu embriyonun buraya yerleşimini bozmasından dolayı kısırlık sorununu ortaya çıkarabilmektedir.

Bazı durumlar da ise miyom, rahmin dışına doğru büyüse bile tüpler ile yumurtalığın arasındaki ilişkiyi tamamen bozduğu için kısırlığa sebep verir. Çok nadir görülse de bazenleri miyomlar spermin hareket etmesinin sağlayan ve rahmin kendi hareketlerini bozmasından kaynaklı olarak kısırlığa neden olabilmektedirler.

Miyomlar Kansere Dönüşebilir Mi?

Miyomlar kansere dönüşmez. Fakat kadınlarda çok sık görülmeyen ve rahimde ortaya çıkan sarkom adı verilen bir kanser türü mevcut olabilir. Daha çok 40 yaş üstündeki kadınlarda ortaya çıkabilmektedir. Miyom ile sarkomun birbirinden ayırt edilmesi ancak mikroskop altında incelenmesi ile mümkün olur. Bundan dolayı tanıda kullanılan birden fazla yöntem, ultrasonografi, MRG teknikleri ile sarkom ve miyomu tam olarak birbirinden ayırt edememektedirler. Buna bağlı olarak denildiği gibi miyomlar kansere dönüşmemekte olup miyom olduğu sanılan rahimdeki kitle sarkom olabilmektedir.

Sarkoma ait özelliklere göre davranan yani hızla büyüyüp gelişen, çok şiddetli kanama yapan, tek ve büyük miyom özellikle yaş sınırlaması olarak 40 yaşın üstünde tanı konulmuşsa şayet kesinlikle çıkarılmalıdır.

Miyomu Oluşturan Faktörler Nelerdir ve Kimler Risk Grubu İçerisinde Bulunur?

Miyomlar siyahi ırktan gelen kişilerde daha çok görülür. Orta yaşta görülmekle beraber daha çok kişide daha çok şikayet bulundurur.

Bir veya birden fazla doğum yapmış olan kadınlarda da miyomun gelişme riski daha azdır. Doğum yapılan yaşın da miyomun gelişmesi üzerine etkileri oldukça fazla olur. Daha çok 30 yaş üstü doğum yapmış olan kadınlarda, 20li yaşlarda doğum yapmış kadınlara nazaran daha az miyom görülmektedir.

Adet düzensizlikleri ve adetin erken yaşta başlaması da miyom görülme riskini oldukça arttırmaktadır. Bu riskin artmasının etkisinde adetlerin erken başlaması ile hatta beklenenden daha da erken dönemde üretilen östrojen yani kadınlık hormonunun varlığından bahsedilir.

Günümüzde her kadın tarafından kullanılan doğum kontrol hapları miyom gelişimini de oldukça arttırmaktadır. Doğum kontrol hapları dışında korunma yöntemi olarak kullanılan iğnelerin doğum sonrası özellikle miyom oluşumu riskini azalttığı ve mevcut olan miyomlarda da küçülme gerçekleştirdiği de söz konusu olabilmektedir.

Diğer korunma yöntemi olarak kullanılan hormonlu spiral adı olarak bilinen rahim içi aracı rahmin iç tabakasında yer alan miyomlara bağlı olarak gelişen kanamalarda en aza indirgemektedir. Ek olarak miyomların üzerinde de baskılayıcı bir etkenleri de görülür.

Tüp bebek tedavisi: yapılan çalışmalarda tüp bebek tedavisi için verilen hormonal ilaçlarda miyom oluşumunu veya var olan miyomların büyüklüğünü arttıracak yönde etkilerinin olmadığı da gözlemlenmiştir.

Obezite yani şişmanlıkta da miyom arasında bulunan ilişki pek fazla net değildir. Yani miyom obezite olmayı pek fazla etkilemediği gibi de az miktar da olsa etkileyebilir.

Süt ürünlerini tüketen kişilerde miyom görülme riski de daha azdır. A ve D vitamini eksikliği olması da miyomun gelişme riskini arttırmaktadır. Kafein tüketimi miyomu etkilemez fakat alkol ve sigara kullanımı miyomun gelişmesinde olan riski arttırmaktadır.

Miyom yapılan çalışmalarda genetiğe de bağlı olarak oluşabilmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda ailesinde miyom görülen kadınlarda daha yüksek oranda miyom görüldüğü belirlenmiştir.

Açık Miyom Ameliyatı Ne Zaman Önerilir?

Miyomun büyüklüğü ve sayısının artması sebepleriyle ameliyatlar açık olarak yapılması önerilmektedir. Bu konuda önemli olan kapalı olarak gerçekleştirilebilecek ameliyatların gereksiz yere açık olarak yapılmasının önüne geçmeye çalışmaktır.

Açık miyom ameliyatını önerecek durumları sıralayacak olursak;

 • Hasta daha önce karın orta hattında dikey kesi ile açık ameliyat geçirdiyse çok nadirde olsa hastanın karın içinde ve göbek bölgesinde yoğun olarak yapışıklıklara sebep olur. Yoğun olan bu barsak yapışıklıkları birbirinden ayrılması zor oluyorsa ameliyata laparoskopik olarak devam edilmesi ile hayati riskler taşıyabilir.
 • Miyomun büyüklüğü 12cm’i geçiyorsa ve göbek kısmına doğru uzanıyorsa hastanın karın boşluğunda laporoskopik ekipmanları harekete geçirecek güvenli bir alan gerçekleştirilemeyebilir. Bu noktada hastanın anatomik yapısıda çok büyük bir önem taşımaktadır. İri yapıda olan kadınlarda bu sınırlamalar biraz daha yukarı çekilebiliyorken, ufak yapıda olan kadınlarda bu büyüklükte bir miyoma laporoskopik uygulama işlemi uygun görülmeyebilir.
 • Miyomun sayısı ameliyatın laporoskopik gerçekleşme ihtimalini belirleyen başka bir değişken. Genellikle dörtten fazla bulunan miyomlara laporoskopik girişim önerilmez.
 • Rahime bir sapla tutunan olduğundan daha büyük boyutlu miyomlar laparoskopik olarak alınabilmektedir.
 • Miyomlar hacim olarak küçük ve yerleri MR da kesin olarak saptanabiliyorsa birden fazla olan bu miyomlara laparoskopik ameliyat uygun görülebilmektedir.
 • Rahim iç astar dokusu olan Endometriumun zedelenme olasılığı mümkünse. Ekibin tecrübe ve deneyimi az ise kapalı ameliyattan kaçınılmalıdır.

Miyom Ameliyat Fiyatları 2023

Miyom ameliyatı fiyatları ameliyatın şekline, yöntemine, miyomun boyutu ve ameliyatın yapılacağı hastaneye göre değişebilmektedir. Detaylı bilgi için bizi arayıp, muayenemize de gelebilirsiniz.

Kapalı Miyom Ameliyatı Fiyatı 2023

Kapalı miyom ameliyatı fiyatları da açık miyom ameliyatlarına göre kullanılan laparoskopik malzemeler. Kullanılan ekipmanlara nazaran daha pahalı bir işlemdir. Bu nedenle kapalı miyom ameliyatı geçirmiş olan hastalar açık ameliyat olan hastalara göre daha çabuk iyileşme yaşar. Günlük yaşantısına daha çabuk döner. Hastaneye yatma süresi de daha az olur.

Bu nedenden dolayı kapalı miyom ameliyatı fiyatı da daha pahalı bir işlemdir. Kapalı miyom ameliyatı üst boyutta olan laparoskopik cerrahi işlemidir. Bu işlemin yapılacağı hastane de çok önemlidir. Fiyat konusunda da bu seçim oldukça önem arz eder ve değişkenlik gösterebilir.

Miyom ameliyatını gerçekleştiren cerrahın tecrübesi de çok önemlidir.  İşlem esnasında rahmin korunması ve daha az kanama eyleminin gerçekleşmesini sağlamak amacıyla çok büyük bir önem arz etmektedir.

Profesyonel & Güvenilir

Hizmetlerimiz

Genital Estetik

Genital estetik, günümüzde oldukça büyük bir yer kaplamaktadır. En az bir burun estetiği bir memeprotez kadar kabul görmüştür, genital estetik ne kada...

Daha fazla..

Robotik Cerrahi

Jinekolojide robotik cerrahinin bizlere ve hastalarımıza merhaba demesiyle birlikte pek çok kadın artık ağrı, acı duymadan, yatış süresi uzamadan, yan...

Daha fazla..

İdrar Kaçırma

Mesanenin böbreklerimizden gelen idrarın biriktiği kese olarak adlandırılır. Halk arasında genellikle idrar kesesi ya da idrar torbası olarak da isiml...

Daha fazla..

Uterus Alma Ameliyatı

Uterus alma ameliyatı, Histerektomi, uterusun (rahmin) tümden çıkarılması ameliyatıdır. Histerektomi uygulanan durumlara kısaca değinecek olursak; Ute...

Daha fazla..

Tüp Bebek Tedavisinde Erkek İnfertilitesi

Tüp bebek tedavisinde erkek infertilitesi ve Erkek İnfertilitesinin DeğerlendirilmesiTüp bebek tedavisinde erkek infertilitesi, İnfertil çiftlerin yak...

Daha fazla..

Endoskopik Myomektomi

Endoskopik Myomektomi, abdominal bölgenin (karın içerisinin) genel anestezi altında uygulanarak göbek deliğinden minik bir kesi ile ince bir teleskopu...

Daha fazla..

Endometriozis Tedavisi

Endometriozis Tedavisi, çikolata kisti tipik olarak koyu kahverengi gibi bir sıvı içerir ve görüntüsünden içinde bulunan sıvının renginden dolayı da ç...

Daha fazla..

Gebelik Ve Yüksek Riskli Gebelik Takibi

Hayatımızın en önemli, en hassas, en riskli dönemlerinden ancak belki de en güzelheyecanları yaşadığımız, en güzel mutlulukları paylaştığımız gebelik ...

Daha fazla..

Aşılama Tedavisi

Bebek sahibi olmak isteyip herhangi bir korunmalı dönemleri olmadığı halde ve ultrason bulguları,sperm kalitesi uygunsa hastaya aşılama yapılmaktadır....

Daha fazla..

Tüp Bebek Tedavisi ve İnfertilite

Tüp Bebek Tedavisi (IVF) Nedir? Çiftlerin, 1 yıl boyunca düzenli ve korumasız olarak cinsel ilişkiye girmelerine rağmen gebelik sonucu sağlayamam...

Daha fazla..

Randevu

Hızlı Randevu Talebi oluşturun

Belirttiğiniz iletişim ve diğer bilgileriniz doğrultusunda 24 saat içerisinde size ulaşacağız. Randevu için tarih ve saat işlemlerinin geçerliliği telefon görüşmesi ve onayı sonrası gerçekleşmektedir.

Randevu Bilgi & Destek Hattı

905324761139

Sonuç / Belge Gönderin

Buraya Tıklayın

Anlaşmalı Olduğumuz Kurumlar